Prominente gæster indvier unikt parcelhus i Brønshøj

BYGGERI – Et af Danmarks mest miljø- og energirigtige huse bliver indviet i morgen i Brønshøj af bl.a. EU’s klimakommissær, miljøministeren og Københavns miljøborgmester.

Et tilsyneladende almindeligt parcelhus i Brønshøj.

Der bliver trængsel hos Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, når han kl. 10 i morgen formiddag åbner sit nye hus for et pressemøde, hvor bl.a. klimakommissær Connie Hedegaard, miljøminister Ida Auken og miljøborgmester Ayfer Baykal og flere andre prominente gæster deltager som talere.

Den store interesse skyldes, at huset på Højstrupvej 85 i Brønshøj er et af Danmarks mest miljø- og energirigtige huse.

Husejer Kåre Press-Kristensen slapper af med dagens avis i sit energi- og miljøvenlige parcelhus.

Forbruget af el, varme og vand er helt i bund, indeklimaet og husejerens humør er i top – også selv om økonomien kan diskuteres og byggeprocessen ikke altid har været lige let.

Virkeligheden spænder ben
- Jeg er glad for, at både toppolitikere og repræsentanter fra det private erhvervsliv afsætter tiden til at komme helt ned i min have for at få indblik i, hvordan den praktiske virkelighed ind imellem spænder lidt ben for deres gode visioner på miljø- og energiområdet, siger Kåre Press-Kristensen.

Også talerne er begejstrede for det de på forhånd har læst om det energi- og miljørigtige hus:

- Denne spændende bolig er et bevis på, at det hverken kræver “rocket science” eller en formue at bygge et miljøvenligt hus. Engagerede borgere kan virkelig gøre en forskel. Jeg håber, at mange vil lade sig inspirere af dette eksempel, som viser, at vi med smart og intelligent design kan leve bekvemt og på samme tid spare vand, materialer og energi. Jo flere der gør en indsats for mere klima og ressourcevenlige byggerier, des bedre for både klima, miljø og i sidste ende samfundsøkonom, siger klimakommissær Connie Hedegaard, der glæder sig til at se huset.

Ida Auken: Miljømærkning af huse er en fremragende idé
Det samme gør miljøminister Ida Auken, der hæfter sig ved, at huset er Svanemærket:

- Miljømærkning af nye huse er en fremragende idé. Derved sikres, at mængden af skadelige kemikalier i indeklimaet reduceres markant, og at de mest miljøskadelige materialer eller træ fra illegal skovhugst ikke anvendes. Desuden stilles krav til affaldssortering, siger miljøminister Ida Auken.

Miljøborgmester interesseret i regnvandshåndtering
Københavns miljøborgmester Ayfer Baykal er især interesseret i husets alternative regnvandshåndtering:

- København er i fuld gang med at sikre byen mod stigende mængder regn og skybrud. Men københavnerne selv spiller også en afgørende rolle. De kan sørge for at regnvand fra deres tage og terrasser ikke ender i kloakkerne og skaber oversvømmelser lokalt, men siver ned til grundvandet eller bliver opsamlet og brugt i toiletter og vaskemaskiner som det gøres med succes i dette hus, siger Københavns teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal.

FAKTA om miljø- og energivenligt byggeri

  • I forbindelse med pressemødet udgiver Det Økologiske Råd et hæfte om huset og perspektiverne i miljø- og energirigtigt byggeri. Hæftet bliver delt ud ved pressemødet og kan downloades fra www.ecocouncil.dk. Projektet er støttet af Energifonden, COWI-fonden og Ministeriet for Børn og Undervisning.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: