Kåres super-grønne hus vækker begejstring

BYGGERI – Et rigtig godt eksempel, sagde klimakommissær Connie Hedegaard  og miljøminister Ida Auken samstemmende, da de sammen med politikere og erhversfolk besøgte Kåre Press-Kristensens super miljø- og energirigtige hus i Brønshøj.

Både miljøminister Ida Auken (tv) og EU's klimakommissær Connie Hedegaard (th) udtrykte både anerkendelse og begejstring for Kåre Press-Kristensen (i midten) og hans kompromisløse miljø- og energirigtige byggeri. Foto: Gustav Bech

- Det her er et rigtig godt eksempel på, hvordan energistandarden skal være i fremtidens husbyggeri. Det, I ser her, bliver almindelig standard for private boliger i hele EU fra 2020, og allerede fra 2018 skal det være standard for alle offentlige bygninger.

Sådan lød det anerkendende fra EU’s klimakommissær Connie Hedegaard, da hun fredag indviede et unikt miljø- og energivenligt hus bygget af seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd og hans familie.

Connie Hedegaard besøgte huset i Brønshøj sammen med bl.a. miljøminister Ida Auken og Københavns miljø- og teknikborgmester Ayfer Baykal.

Brug for den slags eksempler
Der er brug for den slags gode, jordnære eksempler på, at man også som almindelig borger kan gøre noget for, at samfundet når de langsigtede klimamål, påpegede EU-kommissæren.

- Og ja, det koster mere at bygge miljø- og energivenligt, men det er interessant, at det ikke koster så meget mere, og at der er en el-check i stedet for en elregning til boligejeren,” sagde Connie Hedegaard.

- Huset her er et godt eksempel i lille skala på den udfordring, vi står over for i den store. Det koster noget at lave grøn omstilling, men det koster også noget ikke at gøre det. Det er vigtigt at forstå. Men hvis man gør det klogt, kan det ende med at blive en god forretning,

For Kåre Press-Kristensen og hans familie er huset først og fremmest en god og sund bolig, som fungerer godt i hverdagen og lever op til familiens idealer om miljøvenlighed.

Varmeregning på 1000 kroner om året og el-check
- Vi har fået den miljø- og energirigtige bolig, vi ville have, fordi vi købte et hus, rev det ned og startede fra scratch. Vores varmeregning er ca. 1000 kr. om året for 182 kvadratmeter. Vi har en negativ elregning, for vi kan ikke nå at bruge al den el, som solcellerne producerer, og vores vandregning er det halve af forbruget i et almindeligt hus. Dermed sparer vi også på grundvandsressourcerne, og vi har fået et super godt indeklima, forklarede Kåre Press-Kristensen.

Det Økologiske råd har med støtte fra Energifonden, Cowifonden og Ministeriet for Børn og Undervisning udgivet et hæfte og en film om husprojektet. Begge dele kan frit downloades på: www.ecocouncil.dk

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: