Politi-sagen mod kvotekongerne vokser

NATUR -Fiskeristyrelsen har udvidet politi-anmeldelserne mod de såkaldte kvotekonger.  men der er dyb tavshed om, hvad de nye udvidede anmeldelser går ud på.

Politisagen mod kvotekongerne er blevet udvidet med nye anmeldelser, men hverken myndigheder eller politi vil sige noget.

Af Flemming Seiersen, journalist

Politi-anmeldelserne mod kvotekongerne er blevet udvidet.

Fiskeristyrelsen har afleveret et tillæg til de tidligere anmeldelser til Nordjyllands Politi. Det bekræfter Nordjylland Politi og Fiskeristyrelsen. Men hvad dette tillæg til politi-anmeldelserne går ud på, er der dog dyb tavshed om fra både politiet og styrelsen.

Typisk for begge instanser har det heller ikke været muligt at komme til at tale med de folk, der behandler sagen, men kun med deres kommunikations-afdelinger.

Vil ikke udtale sig i et godt stykke tid
Christian Brinck fra kommunikationsafdelingen i Nordjyllands Politi skriver i en mail.

- Politiet kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse fra Fiskeristyrelsen, og at vi i løbet af januar har modtaget tillæg til anmeldelsen – og vi vil i den kommende tid arbejde videre med sagen. Politiet vil dog ikke kunne udtale sig i sagen i et godt stykke tid, skriver han i mailen.

Kostede minister og to medarbejdere jobbene
Den oprindelige politianmeldelse af et ukendt antal kvotekonger blev indgivet i juli 2017. Den blev så af uvisse årsager trukket tilbage af Fiskeristyrelsen og dermed Fiskeriministeriet, men senere genindgivet. Denne manøvre kostede to ledende medarbejdere med ansvar for kvotefiskeri deres daværende stillinger. De blev forflyttet. Det kostede også Esben Lunde Larsen jobbet som fiskeriminister. Fiskeriet blev overflyttet til ligestillingsminister Karen Ellemann.

Dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed
Inden da havde Rigsrevisionen undersøgt forvaltning af fiskekvoterne. Rigsrevisionens bedømmelse var klar:

- Vi har observeret en række forhold, der ikke bare dokumenterer ministeriets utilfredsstillede forvaltning, men også kan indikere ulovligheder, skrev Rigsrevisionen.

Derefter blev politianmeldelsen indgivet. Men, hvor mange af kvotekongerne, der er anmeldt til politiet, har det ikke været muligt at få klarlagt. De oprindelige politianmeldelser fra juli 2017 omfatter blandt andet:

  • Dokumentfalsk: Rigsrevisionen har ved køb og salg af kvoter fundet underskrifter på dokumenter, der »tydeligvis ikke stammer fra den person, der burde have underskrevet dette dokument«.
  • Fiskeriloven: Rigsrevisionen har »konstateret mulige lovovertrædelser af fiskeriloven, som kan give anledning til administrative og strafferetslige sanktioner«.
  • Forkerte oplysninger: Fiskere, der »i deres indberetninger til ministeriet disponerer, som om de ejer fartøjer og kvoter, som de ikke reelt er ejere af«. det er strafbart. Både hvis der er tale om fortsæt eller grov uagtsomhed.
  • Stråmandsvirksomhed: Ved gennemgang af lejeopgørelser har rigsrevisionen beskrevet overførsler mellem fartøjer, der »indikerer stråmandsvirksomhed«. Hvis stråmandsvirksomheden er etableret for at omgå reglerne for kvotekoncentration, er det strafbart.

Ingen oplysninger under efterforskningen
Som nævnt vil Fiskeristyrelsen ikke oplyse om, hvad deres tillæg og dermed udvidelse af denne politianmeldelse går ud på. Pressemedarbejder Oliver De Mylius skriver i en mail:

»Jeg kan bekræfte, at vi i januar har indgivet et tillæg til den politianmeldelse for overtrædelse af kvotekoncentrationsregler, som vi foretog i juli 2017. Så længe efterforskningen finder sted, udtaler vi os ikke om sagerne.«

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: