Økologiske slagtekyllinger lever på 1. klasse

ØKOLOGI – To unge landmænd har etableret sig i et I/S på en lejet gård ved Haderslev. Her feder de årligt 125.000 økologiske slagtekyllinger op, som via Sødam sælges til førende restauranter og i Coop.

Nikolaj Dalsgaard banker høfligt på døren, før han træder ind til sine økologiske kyllinger. Dyrene har masser af plads og er opdelt i seks hold. Foto: Gustav Bech

Nikolaj banker på døren.

- Det er jo almindelig høflighed, siger han, før han trykker håndtaget ned og forsigtigt åbner døren ind til de 4.800 kyllinger i den store, åbne stald.

Lydniveauet stiger mærkbart, og de nærmeste kyllinger piler afsted for at bringe sig i sikkerhed i en radius af én til to meter fra døren, før vi med langsomme skridt lister os indenfor.

Journalisten er på et kort gæstevisit og har fået lov til at kigge indenfor i den store åbne stald, hvor nogle af gårdens mange tusinde kyllinger lever  nogle uger af deres korte tilværelse, før de skal slagtes.

Fine forhold for dyrene
Stalden rummer 4.800 kyllinger, og førstehåndsindtrykket er meget positivt. Kyllingerne lever tydeligvis på første klasse. Produktionen er økologisk certificeret og lever op til anbefalingerne fra Dyrenes Beskyttelse.

Stalden virker ikke overfyldt, og kyllingerne stortrives.

De klumper sig for eksempel ikke sammen, som de ville gøre, hvis der var for koldt, men er jævnt spredt ud over hele gulvarealet.

Nogle af dem har travlt med at hente halmstrå ud af nogle halmballer, mens andre nipper til foderet eller én af de mange drikkenipler.

I stalden ses heller ikke det mindste tegn på fjerpilleri eller kannibalisme, som udspringer af dårligt indrettede staldsystemer og heraf følgende frustration og aggressiv adfærd hos kyllingerne.

Har kendt hinanden i ti år
Andreas Damkjær Barsøe på 30 og Nikolaj Dalsgaard på 29 har kendt hinanden i næsten ti år, før de i 2016 gik sammen for at opbygge en af landets hidtil mest ambitiøse forsøg på at producere økologiske slagtekyllinger i større stil til de store supermarkedskæder.

- Vi håber, vi er kommet i gang på det rigtige tidspunkt, hvor økologien er i fremdrift, og efterspørgslen vokser, siger Andreas.

Nikolaj og Andreas er begge uddannede agrarøkonomer i 2014 og fandt i 2016 ud af, at de kunne leje sig ind på en ejendom ved Haderslev, som er ejet af Kurt Jessen, der driver et stort biodynamisk landbrug, hvor Nikolaj har været i praktik i et par år. Gården ligger samtidig i nærheden af Andreas´ forældre, der også driver en gård på 200 hektar.

Greb chancen
Kurt Jessen har finansieret staldbyggeriet og lejer gården ud til de to landmænd, der juridisk har organiseret sig i et I/S – et interessentselskab, hvor begge ejer halvdelen.

- Jeg har været rigtig glad for at være hos Kurt, og da Andreas og jeg længe havde snakket om at starte en produktion op i fællesskab, greb vi chancen, da den bød sig, fortæller Nikolaj, mens vi sidder omkring bordet i et stort lokale, der fungerer som kombineret kontor og frokoststue for de to økologiske iværksættere.

De to unge landmænd havde ikke fra starten lagt sig fast på, hvad de ville satse på, men fik kontakt med Hans Joensen og Sødam ved Skærbæk. Han kunne fortælle dem, at efterspørgslen efter økologiske kyllinger var kraftigt stigende, og at der var brug for flere producenter.

Foderbilen burde have politieskorte
Nikolaj og Andreas får de små nuttede dyr som daggamle kyllinger fra et økologisk rugeri ved Viborg og har dem i næste to måneder, før kyllingerne når den ideelle slagtevægt på 2.100 gram.

Kyllingerne er langsomt voksende, og i den periode omsætter hver enkelt kylling næsten seks kilo foder.

- Det bliver til store mængder, og vi joker sommetider med, at foderbilen fra Danish Agro burde have politieskorte, fordi en leverance koster en mindre formue, fortæller Andreas.

Adgang til saftige græsmarker
Kyllingerne er fordelt på seks forskellige stalde, hvoraf de tre opstartsstalde er holder en temperatur på 36 grader.  De små kyllinger er meget varmekrævende og opholder sig her i ca. en måned, før de flyttes til slut-staldene, hvor de samtidig får adgang til det fri.

- Først på det tidspunkt er kyllingerne fuldfjerede og deres immunforsvar så veludviklet, at det er forsvarligt at lade dem komme uden for den varme stald, forklarer Nikolaj.

Da vi besøger de to iværksættere en af de sidste dage i marts, må de økologiske kyllinger stadig ikke komme uden for på grund af myndighedernes restriktioner i forbindelse med fugleinfluenza.

Men Nikolaj og Andreas ser frem til, at restriktionerne bliver ophævet, så øko-kyllingerne igen kan få adgang til saftige græsmarker på de ni hektar 90.000 kvadratmeter), der er afsat til de mange kyllinger.

Andreas Damkjær Barsøe og Nikolaj Dalsgaard (th) er gået sammen i et I/S og vil producere 125.000 økologiske slagtekyllinger årligt. (privatfoto)

Kritisk veganer på besøg
- Vi gør så meget som muligt for, at vores kyllinger kan få et godt liv og viser gerne det hele frem. Vi lægger vægt på at kunne se forbrugerne i øjnene og har sågar haft besøg af en meget kritisk veganer, som i første omgang nægtede at se dyrene, fordi hun frygtede det værste, fortæller Andreas.

- Alligevel lod hun sig overtale og endte med at blive der i lang tid for at iagttage de mindste kyllingers adfærd. Det var bare mega-fedt, konstaterer Andreas.

Problemerne med trædepudesvidninger er velkendte i både konventionelle og økologiske besætninger, men Andreas og Nikolaj har kun haft nogle enkelte tilfælde.

- Vi bruger en meget findelt specielt behandlet halmstrøelse, som er let at holde tør. Derfor har vi kun ganske få tilfælde. Afregningsmodellen er også indrettet, så afregningsprisen stiger, jo færre tilfælde vi har, forklarer Nikolaj.

Ifølge ham har der heller ikke været tilfælde af kannibalisme eller andre af de adfærdsproblemer, der er helt almindelige i den industrielle produktion af slagtekyllinger, hvor det gælder om minimere tidsforbrug og omkostninger for at kunne producere så billigt som muligt.

FAKTA om produktionen

  •  Årlig produktion: 125.000 økologiske slagtekyllinger.
  • Kyllingerne går i hold på max 4.800.
  • Kyllingerne slagtes, når de er knap to måneder gamle mod kun 35 dage for konventionelle.
  • 1 kylling æder næsten 6 kg foder, før den slagtes.
  • Kyllingerne vejer ca. 2.100 gram ved slagtning.
  • Kyllingerne får grovfoder via et hængebanesystem, som kan strø grovfoderet ud nogle gange dagligt.
  • Produktionen er økologisk certificeret og lever desuden op til anbefalingerne fra Dyrenes Beskyttelse.
  • Kyllingerne sælges via Sødam i Skærbæk og kan købes i Coop-butikkerne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: