Økologiske landmænd meldt til politiet

ØKOLOGI – En stikprøvekontrol hos otte udvalgte økologiske landmænd i Jylland er endt med politianmeldelser eller bøder til seks af de otte besætningsejere.

Dårlig dyrevelfærd gav anmeldelse eller bøde hos økologiske landmænd. (Arkivfoto)

Seks af otte økologiske landmænd havde så dårlig dyrevelfærd, at der er blevet meldt til politiet eller har fået bøder. Det sker efter en stikprøvekontrol hos otte udvalgte økologiske landmænd i Jylland.

- Oprindeligt var vi ude på kontrolbesøg med medicin som fokusområde, men til vores store overraskelse fandt vi dårlig dyrevelfærd hos seks ud af de otte økologiske landmænd.,

- Det er overraskende mange, siger Flemming Kyre Marker, leder af Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold til Ritzau.

Rod i lægemidler
Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold og Plantedirektoratet har netop gennemført en fælles økologi-kampagne med stikprøvekontrol hos økologiske besætninger med malkekvæg og svin.

Ud over brud på dyreværnsreglerne fandt myndighederne eksempler på både ulovlig opbevaring af lægemidler og manglende optegnelser af, hvordan medicinen var brugt.

I en besætning blev der konstateret grov og uforsvarlig behandling af dyr, ligesom der var manglende eller utilstrækkelig behandling af syge dyr hos flere landmænd.

Der blev også fundet dyr, der ikke havde adgang til vand, dyr, der ikke havde adgang til et tørt leje, kalve, der ikke kunne se og røre hinanden, og overtrædelser af økologireglerne om fodring.

Støtte i fare
Seks af de otte besætningsejere er eller vil blive politianmeldt eller modtage administrative bødeforlæg.

Derudover har seks besætningsejere fået påbud om at rette op på forholdene. Besætningsejerne risikerer yderligere at blive trukket i deres EU-støtte som følge af overtrædelserne.

- Vi har drøftet sagen med økologibranchen og opfordret dem til initiativer, som kan sikre, at reglerne bliver efterlevet, siger Flemming Kyre Marker.

Helt uacceptabelt
Hos Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarers Økologisektion ser de to formænd, Evald Vestergaard og Uffe Bie, meget alvorligt på overtrædelserne.

- Når nogle få landmænd ikke overholder reglerne, går det ud over dyrene, men også ud over alle de økologer, som hver eneste dag gør deres yderste for en høj dyrevelfærd. Det er helt uacceptabelt, siger Uffe Bie og Evald Vestergaard.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: