Ny støtteordning til økologer

Ny støtteordning på vej til økologiske landmænd. Foto: Colourbox

TILSKUD – Økologiske landmænd kan fra 2015 søge tilskud fra den nye ordning Økologisk Arealtilskud, oplyser NaturErhvervsstyrelsen.

Du kan søge et nyt tilsagn med virkning allerede fra den 1. september 2014. Myndighederne er i øjeblikket ved at afklare, hvilke betingelser der skal gælde for ordningen.

Ordningen er endnu ikke godkendt af EU-kommissionen, og det betyder, at de nye støttebetingelser endnu ikke ligger fast. Derfor kan der ske ændringer til de betingelser og muligheder, som er nævnt i denne artikel.

Ny fem-årig støtteordning
Du kan søge den nye 5-årige ordning Økologisk Arealtilskud i Fællesskemaet fra 2015. Økologisk Arealtilskud består af en basisordning, som kan suppleres med et eller flere tillæg.

Når du søger, kan du vælge, om det 5-årige tilsagn skal begynde den 1. september 2014 eller den 1. september 2015. Hvis du søger om et tilsagn fra 1. september 2014, skal du være opmærksom på, at du også skal opfylde betingelserne fra denne dato.

Du kan søge om nyt tilsagn med start den 1. september 2014, selvom du i 2014 har søgt om støtte fra ordninger som Ekstensivt landbrug eller Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer.

Du kan også søge Økologisk Arealtilskud, selvom du har allerede et 5-årigt tilsagn om Omlægningstilskud til økologisk jordbrug.

Betingelser i basisordningen
En række betingelser i basisordningen er allerede nu fastlagt:

  • Din bedrift skal i hele tilsagnsperioden være autoriseret til økologisk jordbrug, eller du skal have ansøgt om autorisation.
  • Du skal være aktiv landbruger. Det vil sige, at du skal udføre mindst én landbrugsaktivitet som f.eks. dyrkning af landbrugsprodukter.
  • Du skal i hele tilsagnsperioden drive det ansøgte areal som ejer eller forpagter.
    Det ansøgte areal skal være et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha.
  • Du må kun anvende plantebeskyttelsesmidler eller gødning, der er godkendt til økologisk jordbrug.
  • Det ansøgte areal skal opfylde støttebetingelserne for grundbetaling.
  • Arealet skal være omlagt til økologisk jordbrug, eller omlægningen skal være påbegyndt.

870 kroner pr. hektar i grundtilskud
Myndighederne  forventer, at tilskuddet til basisordningen bliver fastsat til 870 kr/ha/år. Du kan supplere basistilskud med tillæg.

Du kan søge et tillæg til arealer, der er under omlægning fra konventionel til økologisk jordbrug.

Tillægget forventes at blive 1.200 kr/ha/år. Tillægget til omlægning udbetales kun i de første to år, hvor arealerne er under omlægning.

Hvis du i forvejen har et tilsagn om Omlægningstilskud til økologisk jordbrug, kan du ikke opnå et tillæg til omlægning, medmindre du opsiger tilsagnet om Omlægningstilskud.

Det bliver også muligt at søge et tillæg til arealer med frugttræer eller bærbuske, som drives økologisk og med henblik på en egentlig produktion og høst. Satsen for dette tillæg forventes at være på 4.000 kr/ha/år.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: