Økologiske landbrug tjente mere sidste år

Økologiske landbrug med vægt på mælkeproduktion eller planteavl fik et pænt plus på bundlinen i 2011. Fremgangen var størst hos mælkeproducenterne, oplyser Danmarks Statistik.

De økologiske landmænd med malkekøer fik størst fremgang i 2011.

Det gennemsnitlige driftsresultat for en malkekvægsbedrift steg med 278.000 kr. til 300.000 kr. pr. bedrift – især som følge af højere mælkepriser og lavere finansieringsomkostninger. Økologisk mælk blev i gennemsnit afregnet med ca. 50 øre mere pr. kg end konventionel mælk.

Positivt resultat for planteavlere

Driftsresultatet for økologiske planteavlere steg fra 0 kr. i 2010 til 243.000 kr. pr. bedrift. Forbedringen skyldes særligt bedre priser på korn, og at bedrifterne i gennemsnit er blevet større.

Negativt resultat efter ejeraflønning

Den beregnede ejeraflønning var – trods resultatfremgangen – fortsat større end driftsresultatet for malkekvæg- og planteavlsbedrifter. Driftsresultat efter ejeraflønning var minus 177.000 kr. i 2011 for en gennemsnitlig økologisk mælkeproducent, mens det var minus 125.000 kr. i gennemsnit for økologiske planteavlsbedrifter.

God økonomi i økologiske grise

Der er en mindre gruppe af økologer, som er specialiseret i svin. Resultatet for 2011 viste en god økonomi med et driftsresultat på knap 1 mio. kr. pr. bedrift. Afkast-ningsgraden blev 4,6 pct. mod 2,3 pct. for konventionelle svinebedrifter.

I 2011 steg driftsresultatet for økologiske deltidsbedrifter med 31.000 kr. til minus 88.000 kr. pr. bedrift. De generelle tilskud udgjorde i gennemsnit 118.000 kr. pr. bedrift og dækkede netop finansieringsomkostningerne.

Egenkapital og soliditet

Ved udgangen af 2011 var egenkapitalen efter hensættelser til udskudt skat på 7,6 mio. kr. i gennemsnit for heltidsøkologer, hvilket svarede til en soliditetsgrad på 24 pct. Soliditeten var mindst på bedrifter med husdyr.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: