Mælkebønder får merpris for at bruge GMO-frit foder

LANDBRUG – Tyske supermarkeder efterspørger mælkeprodukter uden GMO og er villige til at betale ekstra. Arlas mælkeproducenter kan fremover score merpis for mælken, hvis dropper genmodfificeret foder.

Arlas andelshavere kan indkassere merpris for mælk, hvis de bruger GMO-frit foder. Foto: Arla

Arla, der er en af verdens største mejerikoncerner, har besluttet at motivere flere af deres andelshavere til at gå over til GMO-frit foder i deres mælkeproduction. Markedet er i højere grad klar til at betale en merpris, og Arla er i en gunstig position til at gribe denne nye mulighed.

Beslutningen om et økonomisk incitament for at få landmænd til at anvende GMO-frit foder er taget af Arlas bestyrelse på baggrund af en ny udvikling i Tyskland. Her efterspørger detailhandlen i stigende grad mælkeprodukter, som er baseret på GMO-frit foder, og de er villige til at betale en merpris. Denne trend vil formentlig sprede sig til andre markeder, og Arla vil gerne gribe denne mulighed for at skabe værdi til landmændenes mælk, oplyser Arla.

Ifølge formand Åke Hantoft er Arla godt forberedt på at møde den voksende efterspørgsel efter GMO-frit foder fra de transeuropæiske detailhandlere.

Økologisk mælk i forvejen GMO-frit
- Vi ejer den største økologiske mælkepulje i verden, hvor foderet, som standard, er GMO-frit. Vores svenske landmænd har altid brugt GMO-frit foder. Dette betyder, at omkring 20 procent af Arlas mælkepulje allerede lever op til markedskravet. Der er et kommercielt potentiale, som vi kan udbygge ved at tiltrække flere landmænd, der er villige til at gå over til GMO-frit foder, siger Åke Hantoft.

Han understreger, at beslutningen er baseret på den kommercielle mulighed og ikke er et udtryk for, at Arlas ejere har skiftet mening om GMO.

- Vi er åbne for innovative løsninger og ny teknologi, som kan forbedre landbruget og bidrage til bæredygtig fødevareproduktion til den voksende verdensbefolkning. Vi lukker ikke døren for GMO, og vi fortsætter med at overvåge den videnskabelige forskning vedrørende fordele og ulemper ved GMO.

Kompensationen kan være 1 eurocent pr. kg mælk
Det vil være en ekstra omkostning for landmændene at overgå til GMO-frit foder. Men med den merpris, som detailhandlerne og kunderne i de forskellige markeder er villige til at betale, vil Arla kompensere landmændene, i takt med at de overgår til GMO-frit foder. En lignende model bru-ges også til økologisk mælk, hvor landmændene allerede nu kompenseres for de ekstra om-kostninger.

- Vores nuværende ekstra behov for mælk baseret på GMO-frit foder er op til 1 bn kg i løbet af de næste 12 måneder, og vi forventer, at vi kan betale 1 eurocent ekstra pr. kg mælk. Den kompen-sation vil også tilgå vores svenske landmænd, som allerede fodrer GMO-frit. Vi ved ikke præcist fra hvornår, men vi arbejder hårdt på at få udredt detaljerne, siger CEO Peder Tuborgh.

Flere kommercielle muligheder
De praktiske udfordringer i virksomheden og på gården skal stadig undersøges.

- Lige nu kommer efterspørgslen fra Tyskland, hvor vi, med det samme, vil kigge på de praktiske problemer som logistik, adskilt forarbejdning osv. Efterhånden som de kommercielle muligheder viser sig på andre markeder, vil vi invitere landmænd til at deltage og gradvist tage flere landmænd ind. Men vi skal skal stadig undersøge, hvordan vi kan gennemføre det, og hvor hurtigt, siger Peder Tuborgh.

Det genetisk modificerede foder, der bruges i øjeblikket, er i de fleste tilfælde begrænset til soja, hvilket dækker mellem 0 og 10 procent af den totale fodermængde på Arla-gårdene. Alt soja, der bruges på Arla-gårdene er dækket af certifikater for at støtte ansvarlig sojaproduktion. På trods af, at køerne bliver fodret med disse begrænsede mængder af genetisk modificeret sojafoder, er deres mælk pr. definition GMO-fri, da GMO’en ikke kan spores i mælken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: