Økologisk landbrug dækker 8,1 procent af arealet

ØKOLOGI – Det økologiske areal blev udvidet med 21 procent fra 2015 til 2016, viser nye tal. Der er nu 3.173 økologiske landbrug i Danmark. De dyrker tilsammen 8,1 procent af det samlede landbrugsareal.

Siden 2007 er det økologiske landbrugsareal udvidet fra 150.207 hektar til 216.794 hektar i 2016. Det svarer til en udvidelse på 66.587 hektar eller 44 procent over en ni-årig periode. Foto: Økologisk Landsforening

Mange nye landmænd omstiller til økologisk drift. Alene fra 2015 til 2016 er det økologiske landbrugsareal udvidet med en femtedel, viser nye tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Det økologiske areal blev fra 2015 til 2016 udvidet med 21 procent. Det svarer til ca. 37.000 hektar, viser tallene fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Dermed er det økologiske areal oppe på 216.794 hektar. Det er en ny Danmarksrekord. Samtidig har de økologiske landmænd fået 537 nye kollegaer, så der nu er 3.173 økologiske landmænd i Danmark.

Siden 2007 er arealet øget fra 150.207 hektar til 216.794 hektar i 2016. Det svarer til en forøgelse på 66.587 hektar eller 44 procent over en ni-årig periode.

Landmændene kvitterer for forbrugerens interesse
- Dansk økologi er inde i en imponerende udvikling, og den nye opgørelse viser, at den bliver ved. Jeg er glad for, at mange landmænd har mod på at lægge om, når der er en stor efterspørgsel på økologiske varer, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Også Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening glæder sig over udviklingen.

- Det er utroligt glædeligt at se, at landmændene kvitterer for den massive interesse for økologien i så stort et omfang, at det økologiske areal nu har nået rekordhøjde. I fællesskab rykker danskerne og landmændene det danske landbrug i en grønnere retning – til gavn for dyrene, vores fælles natur og grundvand, os selv og vores børn og børnebørn, siger han.

Brug for endnu flere
Trods de fine tal forudser Landbrug & Fødevarer alligevel, at der sagtens kan opstå flaskehalse, fordi produktionen ikke kan følge med efterspørgslen.

- Der er i de seneste par år kommet rigtig mange nye økologiske mælkeproducenter, griseproducenter og fjerkræavlere. De efterspørger alle økologiske korn og grovvarer til deres dyr. Efterspørgslen er derfor steget meget mere end produktionen hos planteavlerne, siger Kirsten Lund Jensen, der er økologichef hos Landbrug & Fødevarer.

Derfor opfordrer hun endnu flere landmænd til at overveje, om en omlægning til økologi kan være en mulighed for dem:

- Jeg synes jo, at det er en skam, hvis vi for eksempel ikke kan producere nok økologisk korn og grovfoder herhjemme, siger Kirsten Lund Jensen.

Der er ansøgningsfrist for tilsagn om økologisk arealtilskud fredag 21. april 2017.

Mere økologisk æg og bacon
De nye tal fra den årlige øko-statistik viser, at flere økologiske produktioner blev markant øget fra 2015 til 2016. Det gælder blandt andet produktionen af æg og slagtekyllinger, der blev udvidet med henholdsvis 22 procent flere æglæggende høns og 49 procent flere slagtekyllinger.

Også den økologiske svineproduktion blev udvidet med 1.787 flere søer.

- Det viser, at landmændene er klar til at producere det, som markedet efterspørger. Regeringen vil dog gerne styrke den markedsdrevne udvikling af den økologiske sektor yderligere, siger Esben Lunde Larsen.

Nye muligheder for økologiske bier
Der er udsigt til, at vi i de kommende år også vil opleve en stigning i andre produktionsgrene. Mulighederne for økologisk biavl har hidtil været begrænsede i Danmark, og tallene viser, at der i 2015 og 2016 kun var henholdsvis 50 og 59 økologiske bistader.

Den 1. marts 2017 blev reglerne imidlertid ændret, så mulighederne for produktion af økologisk honning blev væsentligt udvidet fra ca. 8.000 hektar til forventede ca. 174.000 hektar.

Økologien har igen fået luft under vingerne, viser nye tal.

FAKTA: Seneste tal om økologisk landbrug

Økologien dækker nu 8,1 procent af landbrugsarealet, viser nye tal.

  • Det økologiske produktionsareal var 216.794 hektar pr. 31. maj 2016 mod 179.808 hektar pr. 31. maj 2015.
  • I 2016 udgjorde det økologiske areal 8,1 pct af det totale indberettede produktionsareal.
  • Der var 3.173 bedrifter, der var autoriserede eller havde søgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion pr. 31. maj 2016 mod 2.636 bedrifter i 2015.
  • De 5 kommuner i Danmark med størst økologisk areal i 2016 er: Tønder 14.812 hektar, Varde 12.054 hektar, Herning 10.821 hektar, Ringkøbing-Skjern 10.592 hektar og Aabenraa 8.292 hektar.
  • Den aktuelle ansøgningsrunde til Økologisk Arealtilskud er åben frem til den 21. april 2017, og også i år forventes stor interesse. Resultatet af ansøgningsrunden kendes først endeligt efter den 1. september 2017.

Læs mere: Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2016 – Autorisation & produktion

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: