1050 nye økologiske landmænd i 1999

ØKOLOGI – 3279 øko-landbrug, der tilsammen råder over fem pct. af landbrugsarealet. Sådan lyder den seneste status efter, at rekordmange landmænd har søgt om autorisation

Fem procent af landbrugsarealet er omlagt eller under omlægning til økologisk drift uden kunstgødning og sprøjtegift.

Økologien har for alvor fået tag i danske landmænd. For tredje år i træk kan Plantedirektoratet melde om rekord-stor interesse blandt landmændene for at omstille produktionen.

Ikke mindre end 1050 landmænd har i år søgt om at blive godkendt som økologisk producent. Det er 410 mere end sidste år, hvor 640 landmænd søgte om autorisation og over dobbelt så mange som for to år siden, hvor 470 skiftede til økologi.

Ved udgangen af 1998 var der registreret 2229 økologiske landbrug. Med de nye når tallet op på 3279. Det svarer til en forøgelse på 47 procent.

Samtidig vokser arealet tilsvarende. Plantedirektoratet har endnu ikke opgjort, hvor stort et areal de nye økologiske bedrifter råder over.

Men ifølge Økologisk Jordbrugs beregninger er det ca. 46.000 ha. Dermed udvides arealet under omlægning fra ca. 97.000 ved udgangen af 1998 til ca. 143.000 ha i år. Det svarer til 5,4 pct. af det danske landbrugsareal.

Plads til alle
Selv om det er en kraftig vækst, får det dog ikke Landsforeningen Økologisk Jordbrug til at slå bremserne i. Foreningen arbejder for at omlægge hele landbruget og hilser alle de nye økologer velkommen. Men formanden, Bo Læssøe, erkender dog, at ret meget stærkere end i år må omlægningen heller ikke foregå.

- Vi er meget tilfredse med, at der er så mange landmænd, der vælger at lægge om til økologisk drift. Men ret meget større tilgang ville systemet nok heller ikke kunne håndtere på tilfredsstillende vis, siger han.

Flaskehalse
Bo Læssøe peger på risikoen for, at der kan opstå flaskehalsproblemer, og håber, at en ny aktionsplan, fødevareministeren vil fremlægge om kort tid, kan være med til at opgradere hele den økologiske sektor til de nye tider.

- Afsætning, forarbejdning og de nære eksportmarkeder er nogle af de områder, hvor der skal gøres en ekstra indsats, når produktion vokser så eksplosivt, siger han.

LØJ-formanden håber også, at det bliver muligt at få en dialog i gang mellem de økologiske organisationer og nyomlæggerne.

- Ét er at læse reglerne, noget andet er at kunne forstå dem og forstå baggrunden for dem. Her har vi en opgave. Ellers går det let sådan, at nogle landmænd reagerer med irritation og har svært ved at forstå, hvorfor der hele tidens tales om at stramme reglerne, forklarer Bo Læssøe.

FAKTA: Fem procent af landbruget er økologisk

  • 1050 landbrug har i år søgt om økologisk godkendelse. Det er det største antal nogensinde – og svarer til en forøgelse på 47 procent i forhold til 1998
  • 3.279 landbrug drives økologisk eller er under omlægning.
  • Disse bedrifter råder tilsammen over ca. 140.000 hektar – svarende til godt fem procent af det samlede danske landbrugsareal.

Artiklen blev første gang bragt i avisen Økologisk Jordbrug  15. januar 1999.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: