Økologisk biogas får lige vilkår

ENERGIFORLIG – Gårsdagens energiforlig sikrer lige vilkår for de økologiske landmænd. Biogas baseret på planter ligestilles nemlig med biogas produceret på gylle fra køer og svin.

- Energiforliget vil betyde, at der fremover bliver etableret flere økologiske biogasanlæg. Det er et skridt i den rigtige retning mod fossilfri energiforsyning og mere økologisk landbrug. Det er meget positivt, siger Uffe Bie, formand i økologisektionen under Landbrug & Fødevarer.

Han  ser store potentialer i biogas-produktionen, og han mener, at energiaftalen kan bane vej for mere økologi i Danmark. Blandt andet fordi biogas-produktion tjener en meget vigtig funktion for øko-landmændene, fordi resstproduktet efter end afgasning er særdeles eftertragtet som gødning.

Mere organisk gødning

Dermed får økologerne, der ikke må anvende kunstgødning men kun organisk gødning, pludselig adgang til en ekstra gødningsressource

- Aftalen betyder, at det økologiske areal i Danmark kan udvides. Vi vil få mere økologisk plantegødning til rådighed, og på fx Sjælland og øerne, hvor der er færre husdyr og dermed kun en begrænset mængde naturlig gødning til rådighed, vil der være basis for at økologien kan vokse, siger Uffe Bie.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: