Økologer slår til lyd for mere biogas

ENERGI – Hæv afregningen for biogas, så kommer der 50 nye biogasanlæg med økologiske linjer, siger økologer.

Gylle, der omdannes til biogas, skal hentes i store tankbiler. Her er det tankvogne, der henter gylle til Maabjerg BioEnergy ved Holstebro.

Højere afregningspris skal nok få flere til at investere i et biogasanlæg, mener Landbrug & Fødevarers økologisektion.

- Hæv afregningen for biogas, så kommer der 50 nye biogasanlæg med økologiske linjer – det vil skabe nye vækstmuligheder for økologien, lød det i dag på årsmøde i Landbrug & Fødevarers økologisektion.

Biogasanlæg kan få regeringens grønne energi-ambitioner til at gå hånd i hånd med målsætningerne om at fordoble det økologiske areal. Derfor skal der speedes mest muligt op under den politiske dagsorden på biogasområdet, mener formand for Landbrug & Fødevarer Økologi, Uffe Bie.

- Vi står med en fantastisk mulighed for at skabe nogle synergi-effekter. Biogasanlæg producerer klimavenlig, vedvarende energi til forbrugerne, og samtidig kan de forsyne økologiske landmænd med økologisk gødning, som i dag er en mangelvare i store dele af landet, siger Uffe Bie.

Nye muligheder for planteavlere
S-R-SF-regeringen ønsker at fordoble det økologiske areal i Danmark. Den ambition er man i Landbrug & Fødevarer Økologi med på at gå efter. Mange landmænd kan dog have svært ved at omlægge til økologisk drift, fordi en del ikke kan skaffe økologisk gødning. Flere biogasanlæg vil løsne op for den problemstilling og især give planteavlere nye muligheder.

- Den økologiske produktion er i dag koncentreret i Jylland, i områder med stor mælkeproduktion og produktion af svin – blandt andet fordi der her kan skaffes gødning fra dyrene. Vi mener, at planteavlerne har et stort økologisk potentiale, og ved at bygge flere biogasanlæg med økologiske linjer vil man skabe helt nye forudsætninger for at fordoble det økologiske areal i Danmark i 2020, fordi der bliver adgang til mere økologisk gødning, siger Uffe Bie.

Skab incitamenter
Fra Landbrug & Fødevarers Økologisektion er det et stort ønske at man politisk får indtænkt økologien i nye anlæg. Moderne biogasanlæg kan uden problemer rumme linjer til både konventionel biogas og økologisk biogas – det er alene et spørgsmål om at adskille råstofferne, som skal ind i linjerne.

Skal der flyttes noget, så er det nødvendigt, at der bygges omkring 50 biogasanlæg. Og fra økologi-formand Uffe Bie fra Landbrug & Fødevarer er der et håb om, at der også bliver justeret på den afregningspris, som betales for biogassen. Lige nu er afregningsprisen for el produceret fra biogas 78 øre pr. kWh, men den skal op på 1,15 kr. pr kWh, hvis der skal skabes en rentabel drift.

Biogas er vejen til grøn energi
- Biogas er vejen til mere økologi, grøn energi, og ved at omlægge til den her produktionsform, vil man nedbringe udslippet af drivhusgasser betydeligt. Der er med andre ord masser af gode grunde til at investere i det her område, sagde Uffe Bie.

Landbrug & Fødevarers Økologisektion afholdt sit årsmøde i dag på Stenalt Gods. På mødet konstitueredes formand Uffe Bie og næstformand Michael Svane.

Der findes i dag 22 fælles biogasanlæg og ca. 60 gårdanlæg – kun ét enkelt gårdanlæg er økologisk.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: