Mindre majs og energiafgrøder til biogas

Danske biogasanlæg har reduceret mængden af majs og roer og anvender nu mee gødning og organisk affald.

BIOGAS – Biogasanlæggene satser mere på husdyrgødning og rest- og affaldsprodukter og reducerer brugen af majs og energiafgrøder, som ikke anses for at være bæredygtig.

Fra 2012 til 2013 faldt mængden af majs og energiafgrøder til biogas med knap 25 pct. I samme periode steg biogasproduktionen med omkring 4 pct.

Det viser en rundspørge, som Energistyrelsen har foretaget.

I 2012 brugte danske biogasanlæg cirka 57.000 tons majs, roer eller andre energiafgrøder. I 2013 faldt tallet til 43.000 tons.

Politisk bestemt
Biogas produceret af majs og andre energiafgrøder anses ikke for at være bæredygtig, især ikke på længere sigt. Derfor blev det i 2012 politisk aftalt at begrænse brugen af energiafgrøder til biogasproduktion fra 2015.

Herefter vil man højst kunne anvende 25 pct. majs, ellers mister man retten til tilskud.  Fra 2018 sænkes grænsen til 12 pct., og den kan blive sænket yderligere fra 2021.

Energistyrelsen har i 2012 og 2013 gennemført en rundspørge til biogasanlæg om brug af energiafgrøder. Svarene viser, at biogasanlæggene er på vej væk fra brug af energiafgrøder, mens der satses mere på husdyrgødning og rest- og affaldsprodukter.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: