Økologi kan løfte udviklingen i kommunerne

ØKOLOGI – Lejre Kommune på Midtsjælland er Danmarks første erklærede økologiske kommune. Borgmester Mette Touborg er fuld af lovord for de resultater og spændende initiativer, den grønne satsning foreløbig har været katalysator for.

- Når folk går sammen og selv begynder at sætte nye aktiviteter i gang, kan man virkelig mærke, det rykker, siger Mette Touborg, borgmester i Lejre Kommune. Foto: Ulla Skovsbøl

Økologi kan fungere som løftestang og være med til at tiltrække tilflyttere, skabe fællesskaber, nye job og spændende erhvervsudvikling i de enkelte kommuner.

Det understregede Mette Touborg, SF-borgmester i Lejre på Midtsjælland, da hun for nylig var inviteret som gæstetaler på en stor økologi-kongres i Vingstedcentret ved Vejle.

Lejre er Danmarks første kommune, som har sat økologi øverst på ønskesedlen, men flere kan være på vej, for økologi er nemlig ikke kun godt for dyr, natur og miljø, men skaber også andre grønne gevinster for den sjællandske landkommune.

Samarbejde skaber resultater
- Fra begyndelsen har vi samarbejdet tæt med Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, som oprindelig kom med ideen. Og netop det tætte samarbejde mellem fire ligeværdige partnere med Lejre Kommune som centrum har været en fantastisk styrke, siger Mette Touborg til OrganicToday.dk

Hun fremhæver også det lokale engagement blandt kommunens knap 30.000 indbyggere som helt afgørende for de resultater, der er opnået, siden et enigt byråd i april 2011 sagde ja til at gøre Lejre til Danmarks første økologiske forsøgskommune.

Ambitionen var ikke at presse økologi ned over hovedet på folk, men i stedet at bruge økologien som katalysator for at skabe erhvervsudvikling, skabe nye grønne job og tiltrække nye tilflyttere til den sjællandske landkommune, der tæller tæt ved 50 landsbyer.

Borgerne får det til at rykke
- Når folk går sammen og selv begynder at sætte nye aktiviteter i gang, kan man virkelig mærke, det rykker, siger borgmesteren, der forklarer, at borgerinddragelse og selvforvaltning ikke blot fylder som pæne plusord i festtalerne, men fungerer som reelle politiske mål.

Lejre har mange mindre landbrug, og i dag er 12 procent af landbrugsjorden omlagt eller under omlægning til økologisk drift. Det er betydeligt over landsgennemsnittet, som endnu ikke er nået op på otte procent.

Mange kommuner viser interesse
Primærlandbruget udgør dog kun en del af den økologiske udvikling i Lejre.

Økologisk mad i børnehaver og andre offentlige institutioner, skolehaver, natur og økologi som en integreret del af undervisningen på kommunens skoler, fælles nyttehaver etableret af en gruppe aktive borgere på kommunens jord, et velfungerende økologiske fødevarefællesskab, arbejdsløse, der fungerer som grønne omstillingsagenter og en årlig økologisk kirkefestival er nogle af de mange synlige resultater af Lejres økologiske omstillingsproces.

Foreløbig har udviklingen skabt nye virksomheder, flere grønne job og været med til at trække nye tilflyttere til kommunen. Derfor er andre kommuner begyndt at spørge interesseret, når landets borgmestre mødes i KL og andre kommunalpolitiske fora.

Hvor er hønen, Mette?
- I begyndelsen trak de fleste på smilebåndet og jokede med, hvor jeg mon havde placeret hønen, mens jeg var til møde, fortæller Mette Touborg med henvisning til en historie om en af kommunens borgere, som gjorde sine første erfaringer som business-kvinde ved at leje høns ud og nu er et af kommunens eksempler på en succesfuld grøn iværksætter.

Men selv om Mette Touborg har været skydeskive for mange drillerier, skal man ikke undervurdere den betydning Lejre og den grønne borgmester kan få for andre kommuner.

- Foreløbig har omkring 70 kommuner forhørt sig om projektet, og heraf betragter jeg i hvert fald knap halvdelen som rimeligt seriøse henvendelser. Men hvor mange kommuner, der planlægger konkrete projekter i lighed med vores, har jeg ikke overblik over, siger Mette Touborg.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: