Øko-råd: Spændende elementer i ny jobplan

ENERGI – En ny job- og vækstplan fra Dansk Energi får en positiv modtagelse hos Det Økologiske Råd. Ifølge planen ‘Energi til vækst’ kan der skabes 34.000 nye job i energisektoren.

Energi-sektoren kan skabe 34.000 nye job.

En ny job- og vækstplan fra Dansk Energi får en positiv modtagelse hos Det Økologiske Råd. Ifølge planen ‘Energi til vækst’ kan der skabes 34.000 nye job i energisektoren, og sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege hæfter sig især ved forslaget om bringe pensionsmidlerne i spil.

- Der er mange spændende elementer i planen, lyder vurderingen fra Christian Ege.

- Blandt andet foreslår Dansk Energi, at de mange milliarder i pensionsfondene skal bringes i spil i forhold til at investere i en grønnere energifremtid. Pension Danmark investerer allerede massivt i havvindmøller, men der er ligeså stort behov for investeringer i f.eks. energirenovering af den danske bygningsmasse, mener han.

- I dag ser vi, at både husejere, almene boligselskaber, virksomheder og kommuner som hovedregel plukker de lavest hængende frugter, når de energirenoverer. De udfører tiltag med tilbagebetalingstider på i bedste fald op til 10-15 år, og  virksomhederne ofte kun op til ganske få års tilbagebetalingstid.

Langsigtet energirenovering
Men hvis vi skal nå de danske klimamål, er det nødvendigt at gå langt mere konsekvent til værks, mener Det Økologiske Råd.

- Når vi energirenoverer en bygning, skal det ske langsigtet, så vi også udfører de forbedringer, der har en tilbagebetalingstid på 20-30 år – hvilket er typisk for f.eks. udvendig efterisolering.

Og netop her kunne pensionsmidler spille en vigtig rolle, mener rådet.

- Pensionskasserne ønsker uden tvivl ikke at entrere med de enkelte boligejere,  men der kunne være muligheder for store projekter i f.eks. kommuner og almene boligselskaber, vurderer Christian Ege fra Det Økologiske Råd.

Besparelser er billigst
Energibesparelser er den billigste måde at skære ned ned på udslippet af CO2. Ifølge Dansk Energi kan man alene i EU finde energibesparelser i en størrelse, der svarer til Polens samlede energiforbrug i 2020.

Dansk Energis analyser viser, at europæerne skal investere op mod 3.000 milliarder kroner i forbedret energieffektivitet i løbet af de næste syv år.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: