Øko-droner med mariehøns skal bekæmpe bladlus

ØKOLOGI – Et nyt forskningsprojekt med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet er ved at udvikle en drone, der effektivt kan sprede biologiske bekæmpelsesmidler som mariehøns, rovmider og galmyg ud over de danske marker.

En øko-drone bevæbnet med mariehøns og rovmider skal bekæmpe skadedyr på markerne og erstatte kemiske sprøjtegifte. Billedet er fra drone-flyvninger i Test Center Danmark.

Den danske teknologivirksomhed Ecobotix er gået sammen med blandt andre Aarhus Universitet og Syddansk Universitet om at udvikle en drone, som kan bekæmpe  bladlus og mider på økologiske marker.

Økologerne må ikke bruge kemiske sprøjtegifte, men må gerne anvende biologiske midler. Dronerne skal transportere og sprede mariehøns og andre nyttedyr ned over markerne.

- Det er ikke kun økologien, der boomer i Danmark. Også opfinderlysten blomstrer, og danske virksomheder er verdensmestre i at udvikle ny teknologi inden for en lang række områder. Med droneprojektet løser man potentielt en konkret udfordring for danske økologer og for landmænd, som overvejer at lægge deres produktion om, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Danskerne efterspørger i stigende grad økologiske fødevarer, så jo bedre vilkår landmændene har for at dyrke økologisk, jo bedre kan det betale sig for dem at producere, siger han.

Projektet har modtaget 8,3 millioner kroner i støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets erhvervsstøtteordning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Bedre afgrøder og bedre økonomi
Projektet forventes i første omgang at kunne reducere dansk jordbrugs forbrug af insekticider med 3,4 procent alene målt i forhold til projektets effekt på modelafgrøderne. Effekterne kan dog vise sig at blive endnu større, da projektet både kan udvides til svampe- og ukrudtsbekæmpelse, andre typer afgrøder og andre markeder.

- Vi er allerede i gang med at bygge prototyper, og vi sigter efter en løsning, som gør os i stand til at observere og forebygge insektangreb. Med økodronen kan vi både lave mere præventive udbringninger af nyttedyrene og spotbekæmpe efter behov, fortæller Anders Petersen fra virksomheden Ecobotix.

Desuden er der en stor økonomisk fordel at hente, da dronen både vil sikre en mere effektiv produktion og reducere landmændenes værditab på afgrøderne. Det kan i sidste ende bidrage til, at prisen på økologi kan sænkes, og at økologiske varer dermed bliver mere attraktive for forbrugerne.

Fakta

  • Projektet er et samarbejde mellem Ecobotix ApS, Aarhus Universitet, EWH BioProduction ApS, Syddansk Universitet, Bakkegården Gyrstinge, Gartneriet PKM A/S, Gram og Nybøl Godser A/S, Harndrup Skov Frugtplantage, Hunsballe ApS, PS Trading A/S, Svishave Frugtplantage og Danske Maskinstationer & Entreprenører. Det forventes afsluttet ved udgangen af 2017.
  • Målet med projektet er at nedbringe pesticidforbruget i landbrug, skovbrug og gartnerier, og folkene bag håber, at man på sigt også kan reducere forbruget af pesticider i det konventionelle landbrug i Danmark ved hjælp af droner. Projektet fokuserer på at bekæmpe skadedyr i jordbær, æbler, pærer, prydplanter, juletræer og hvede.
  • Danmark er det land i verden med det største økologiske forbrug per indbygger med 8,4 procent. I Danmark er der 2557 økologiske landmænd.
  • GUDP er en erhvervsstøtteordning, der giver tilskud til realisering af gode ideer, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. Der uddeles årligt op mod 200 mio. kroner fordelt på to årlige ansøgningsrunder

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: