Robotter og mariehøns kan erstatte kemi i juletræer

ØKOLOGI – Ny forskning gør økologisk dyrkning af juletræer mere realistisk. Mariehøns mod insekter og en robot til at klare ukrudtet.

Foreløbig eksisterer den Storm-P-agtige konstruktion kun som prototype og er endnu ikke klar til at sætte i masseproduktion.

Ukrudtsrobotter, som fungerer som en slags mekaniske får, kan i løbet af få år blive et realistisk og praktisk alternativ til både ukrudtssprøjtning og almindeligt fårehold, som nogle økologer har forsøgt sig med for at holde ukrudtet omkring juletræerne i skak.

Fårene var det første bud på, hvordan man uden kemi let kunne holde ukrudtet omkring juletræerne nede. Men i praksis har det vist sig at være lettere sagt end gjort. Fårene kræver opsyn og en del pasning, og fra naturens hånd er de slet ikke tilpasset livet i skoven.

Eksperter anslår, at det højst er to-tre pct. af arealet med juletræer, der afgræsses af får.

Robot klar om to år
Men nu er de kvikke hoveder på Forskningscenter for Skov og Landskab på vej med et nyt får, der hverken skal passes eller klippes – nemlig en selvstyrende robot.

Foreløbig ekisisterer den Storm-P-agtige konstruktion kun som prototype og er endnu ikke klar til at sætte i masseproduktion.

Men selv om den ikke er færdigudviklet, har også de konventionelle juletræsproducenter vist stor interesse for den, så fagkonsulent Frans Theilby fra Forskningscenter for Skov og Landskab er overbevist om, at det kun er et spørgsmål om tid, før lugerobotten får sit gennembrud hos de danske juletræsproducenter.

- Jeg er optimistisk og tror på, vi kan være klar med en model allerede om to år. I princippet kører den allerede ude i marken. Spørgsmålet er blot, hvor mange egenskaber og finesser, vi skal udstyre den med, og hvilken grundmodel, den skal udbygges fra, siger Frans Theilby.

Kommerciel udnyttelse
Robotten manøvrerer ved hjælp af et avanceret GPS-system. Den er i stand til at registrere juletræerne, køre ud af rækken, vende og fortsætte arbejdet i næste række.

-Selve programmeringen skal justeres, men den fungerer, så vejen er ved at være banet for en kommerciel udnyttelse, siger Theilby.

Foreløbig har et dansk firma vist interesse for at gå videre med idéen.

I sin nuværende form er maskinen konstrueret på basis af en almindelig fire-hjulet Stiga plæneklipper. Den orienterer sig mellem juletræerne ved hjælp af en ruteplan, hvor hvert træ er registreret i GPS-systemet.

Stor nøjagtighed
Under arbejdet registrerer robotten løbende sin position med en nøjagtighed på 1-3 cm via GPS og retter kursen ind efter ruteplanen.

Robotten er udstyret med et græsslåningsaggregat monteret på en svinbar arm. Den kan arbejde helt tæt ved træets stamme og fjerne ukrudt inden for en radius af 40 cm omkring det enkelte træ.
En foreløbig beregning viser, at prisen for at købe en robot til at holde rent mellem træerne vil løbe op i ca. 2.500 pr. ha ved fem årlige behandlinger.

Det er lige i overkanten af, hvad det koster ved traditionelle metoder. Til gengæld er robotten mere miljøvenlig og kan også udbygges til at udføre andre operationer. F.eks. vil det være muligt at programmere robotten til at foretage individuel gødskning af enkelte træer, bundklipning, pletsprøjtning mod insektangreb osv.

Sæbe, olie og mariehøns
Mens Frans Theilby således er ved at være klar med en robot, der kan få bugt med ukrudtet uden kemiske midler, arbejder hans kollega, seniorforsker Hans Peter Ravn, med at finde frem til nye miljøvenlige metoder, der kan hjælpe juletræsproducenterne mod insektangreb, der hos de fleste juletræsproducenter i dag bekæmpes med kemiske sprøjtegifte.

- Vi forsøger at finde alternative, biologiske sprøjtemidler som bl.a insektsæber og olier, som er mindre miljøbelastende og desuden må anvendes af økologer, fortæller Hans Peter Ravn.

Han har har også forhåbninger til et forsøgsprojekt, som går ud på at forbedre forholdene for de naturlige nytteorganismer, der lever af netop insekter og andre skadevoldere. Det gælder bl.a. mariehøns.

- Tanken er at lokke mariehønsene til ved hjælp af et duftstof, forklarer han.

Mariehøns flyver, så snart temperaturen er over 17 grader og søger gerne til ædelgrantræer i løbet af efteråret. Men når temperaturen falder til under 16 grader, indstiller de flyvningen og overvintrer ved træerne. Det vil forskerne drage fordel af.

- Det betyder, at de i ro og mag kan æde almindelig ædelgranlus hele vinteren, siger Hans Peter Ravn.

Et pilotprojekt har vist, at man i nogle tilfælde kan få gode resultater, men det er endnu ikke en sikker metode og kræver mere udvikling.

Derimod synes metoderne med olier og insektsæber at være meget effektive og brugbare.

- I flere tilfælde har vi bekæmpelseseffekter, som er ligeså gode som ved brug af almindelige kemiske insektmidler, understreger Hans Peter Ravn.

- Vi er ved at skyde os ind på, hvad der skal til for at øge sikkerheden, og det kræver måske noget andet udstyr. Måske skal man anvende en portalsprøjte i stedet for en almindelige tågesprøjte, vurderer han.

Insekter stort problem
Skadedyrene er nok det største problem for de skovejere, der dyrker juletræer. Der er flere forskellige grupper af insekter, som kan optræde som skadedyr i produktionen af juletræer.

Først og fremmest almindelig ædelgranlus, snudebiller, galmider og nogle sommerfugle, der hedder ædelgrannåleviklere.

Alle skader de træet og ødelægger nålene, og resultatet for producenterne er et træ, som forbrugerne sandsynligvis ikke vil købe, fordi nålene er deforme og krøllede eller delvis mangler. Også toppen af træet kan være hæmmet i vækst af de grådige insekter.

Artiklen blev første gang bragt i avisen Økologisk Jordbrug 10. december 2004

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: