Øko-bønder får teknologi-løft

ØKOLOGI – En økonomisk saltvandsindsprøjtning på 100 millioner kroner til ny teknologi skal  øge økologernes konkurrenceevne og styrke eksporten af nye teknologier. Regeringen og Enhedslisten står bag aftalen.

De økologiske landmænd får 100 millioner kroner til investering i ny teknologi.

NaturErhvervstyrelsen har netop sendt tilsagn til projekter for en samlet værdi af 100 mio. kr. fra den Økologiske investeringsordning. 173 økologiske landmænd har fået tilskud til alt fra selvkørende og kamerastyrede redskaber på markerne til robotteknologier i staldene.

- Teknologiløftet skal sætte gang i økologernes konkurrenceevne og understøtte regeringens ambitiøse målsætning om at fordoble det økologiske landbrugsareal i 2020, skabe grøn omstilling og økologiske arbejdspladser, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Fokus på enkelte sektorer og dialog med erhvervet
Ordningen har særligt fokus på at styrke de brancher, hvor barriererne for at omlægge til økologi er størst, men som også har et stort vækstpotentiale. Det drejer sig blandt andet om svineproduktion, frugt/grønt samt fjerkræ.

Inden ansøgningsrundens start blev forskere og landbrugets interesseorganisationer inddraget for at hjælpe med at styrke ordningen fagligt.

- Der skal lyde en stor tak for det konstruktive samspil, der har været mellem myndigheder, erhverv og forskere i bestræbelserne på at skabe en bedre tilskudsordning til gavn for danskerne, der får mere og bedre økologi for skattekronerne, siger Mette Gjerskov.

Før åbningen af den sidste tilskudsrunde til efteråret planlægger NaturErhvervstyrelsen at gentage succesen og invitere landbruget indenfor til en dialog om ordningen.

Populær ordning med 60 pct. egenbetaling
I den økologiske investeringsordning kan landmændene få op til 40 pct. i tilskud til deres økologiske investeringer til fx robotter. Sektoren får således et løft på 100 mio. kr. hvor landmændene selv har betalt de 60 mio. kr., og NaturErhvervstyrelsen er kommet med de sidste 40 mio. kr. Ordningen fik med finanslovsaftalen 2012 med Enhedslisten, et markant løft med Økologisk Handlingsplan 2020. Med handlingsplanen steg midlerne til investeringsstøtte fra 24 til 40 mio. kr. årligt.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: