Øget pres på klodens ressourcer

RESSOURCER – Presset på klodens ressourcer stiger. I dag åbner Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer, der skal analysere, om virksomheder og andre dele af det danske samfund kan komme til at mangle mineralske råstoffer i fremtiden.

Industriens forbrug af grundstoffer er illustreret på videncentrets hjemmeside.

Verdens ressourcer og råstoffer er under stigende pres fra den øgede befolkningstilvækst og voksende middelklasse, der skaber flere millioner af nye forbrugere. Det nye videncenter skal være med til at pege på muligheder for rentabel og bæredygtig udnyttelse af mineralske råstoffer og materialer i en tid, hvor klimaforandringer og ressourceknaphed står højt på dagsordenen.

- Middelklassen på verdensplan eksploderer i antal og det lægger selvsagt et stort pres på verdens ressourcer, der jo ikke er ubegrænsede. Derfor er det en rigtig god nyhed, at GEUS åbner et nyt videncenter, der kan hjælpe til at skabe overblik over verdens ressourcer og virksomhedernes adgang til nødvendige råstoffer i deres produktion, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Det nye videncenter bliver etableret af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Videncenteret tager afsæt i GEUS’ forskningsbaserede viden og kapacitet på råstofområdet og har mulighed for at trække på eksisterende faglige netværk. Viden om råstofforsyninger og eventuelle knaphedsproblemer vil blive gjort tilgængelige for danske og grønlandske myndigheder, beslutningstagere, virksomheder og NGO’er.

Befolkningstilvækst øger presset på råstoffer
Den købekraftige middelklasse vokser markant verden over og efterspørger infrastruktur og forbrugsgoder i form af huse, smartphones, grønne energiteknologier etc., alt imens der foregår en rivende teknologisk udvikling inden for næsten alle produkter. Det giver øget efterspørgsel på traditionelle råstoffer og på råstoffer, som ikke tidligere har været anvendt.

Afhængigheden af sjældne jordarter er bl.a. relevant for danske virksomheder inden for udvikling og produktion af grønne og vedvarende teknologier, herunder f.eks. produktion af vindmøller, solceller m.v. Det er områder, hvor det er af stor betydning at have analyser og vurderinger af forsyningssikkerheden.

- Presset på råstofferne betyder, at forsyningen af mineralske råstoffer og materialer, som industrien og samfundet efterspørger, ikke længere er en selvfølge. Forsyningssikkerhed, knaphed og sårbarhed er noget som myndigheder, virksomheder og investorer må forholde sig til – ikke bare nationalt, men også regionalt og internationalt. Knaphed og sårbarhed kan i sidste ende koste udvikling, markedsandele og danske arbejdspladser, siger Martin Lidegaard.

Mineralske råstoffer udvindes hvor de geologiske og politiske forhold giver mulighed for det. Meget ofte ligger minedriften langt fra de steder, hvor råstofferne forarbejdes til materialer og produkter, som igen kan være langt fra de steder, hvor de efterfølgende forbruges.

Der findes ikke et samlet overblik over importen og eksporten af de materialer, som i forarbejdet form transporteres rundt i verden. Dette er et eksempel på, at der er behov for langt mere viden om råstofsituationen, om nye forbrugstendenser og materialestrømme. Det vil det nye videncenter arbejde med at skabe.

Organisering og opgaver
MiMa er en sektion i Afdeling for Petrologi og Malmgeologi, GEUS, som råder over eksperter, der er specialiseret i netop mineralske råstoffer.

MiMa forestår selv undersøgelser og analyser af forhold relateret til råstoffernes værdikæde fra efterforskning til fremstilling. Derudover vil MiMa udføre rekvirerede opgaver fra myndigheder, industrien og rådgivningsfirmaer, hvor det har en samfundsmæssig relevans.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: