Vi er blevet lidt bedre til at sortere affald

GENBRUG – Vi er blevet en lille smule bedre til at sortere affald til genanvendelse. Men det går langsomt, viser Miljøstyrelsens nye affaldsstatistik.

Den samlede genanvendelse er kun steget fra 67 procent i 2013 til 69 procent i 2015. Foto: Colourbox

Vi er godt på vej til at nå Ressourceplanens 50 procent-målsætning for genanvendelse af husholdningsaffald i 2022. Genanvendelsen er steget fra 27 procent i 2013 til 33 procent i 2015 for de syv affaldstyper, der er omfattet af målsætningen.

Det viser Miljøstyrelsens nye affaldsstatistik med 2015-tal, der udkommer i dag.

Ifølge tallene er den samlede genanvendelse i Danmark dog kun steget fra 67 procent i 2013 til 69 procent i 2015. Alligevel er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen tilfreds.

- Jeg er optaget af, at vi får den maksimale værdi ud af vores ressourcer, for det hjælper både miljøet og økonomien, siger han.

Han mener dog, vi skal langt videre for virkelig at høste det enorme potentiale, cirkulær økonomi rummer.

- Derfor skal vi blive endnu bedre til at genanvende, både som borgere og virksomheder. Men vi skal også gentænke hele den måde, vi designer, producerer og forbruger på, siger han.

FAKTA om Affaldsstatik 2015

  • Den samlede genanvendelse er steget fra 67 pct. til 69 pct. i perioden 2013-2015. I samme periode er forbrænding faldet med 2 pct.-point.
  • Den samlede genanvendelse af husholdningsaffaldet er steget fra 40 pct. i 2013 til 46 pct. i 2015.
  • Genanvendelsen er steget fra 27 pct. i 2013 til 33 pct. i 2015 for de 7 affaldstyper (organisk affald samt pap-, papir-, glas-, metal-, plastik-, træaffald), der er omfattet af Ressourceplanens målsætning om 50 pct. genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.
  • Import af affald til forbrænding er steget fra 5 pct. af den samlede forbrænding på de danske forbrændingsanlæg i 2013 til 11 pct. i 2015.
  • Mængden af bygge- og anlægsaffald er steget med 14 pct.-point fra 2013 til 2015.

Kilde: Affaldsstatistik 2015

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: