EU: Mere affald skal genanvendes

AFFALD – Politikere i EU-Parlamentet vil sikre, at en større del af vores affald bliver genanvendt og begrænse mængde af miljøskadelig deponering. Madspildet skal halveres.

EU-landene producere nu mere end 79 milliarder tons emballageaffald hvert år, og affaldsbjergene fortsætter bare med at vokse. Foto: Colourbox

Mere genanvendelse, mindre deponering og stop for madspild.

Sådan lyder kravet fra politikerne i EU-Parlamentet, som tirsdag blev enige om, at en kommende affaldspakke skal sikre, at vi fremover genanvender mere affald. Målet er, at andelen stiger fra det nuværende niveau på 44 procent til 70 procent i 2030.

Samtidig skal mængden af miljøskadelig deponering begrænses til fem procent, mens madspildet skal halveres frem mod 2030.

Mod cirkulær økonomi
- I dag har Parlamentet vist med et meget stort flertal, at det tror på omstillingen til en cirkulær økonomi. Vi har besluttet at genoprette de ambitiøse mål for genanvendelse og deponering i tråd med Kommissionens oprindelige forslag fra 2014, siger den italienske politiker Simona Bonafè, som er medlem af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet.

- Verdensøkonomiens efterspørgsel efter råstoffer kan stige med yderligere 50 procent i løbet af de næste 15 år. For at vende tendensen må vi arbejde hen imod en cirkulær udviklingsmodel, som fastholder materialer og deres værdi i cirkulation. Det er den eneste løsning, der kan skabe sammenhæng mellem bæredygtighed og økonomisk vækst, siger hun i en pressemeddelelse.

Fire lovforslag
Forbedret affaldshåndtering vil være en fordel for miljøet, klimaet, folkesundheden og økonomien. Som en del af omstillingen mod en cirkulær økonomi har Europa Kommissionen udarbejdet fire lovforslag med nye mål for affaldshåndtering vedrørende genbrug, genanvendelse og deponering.

I 2014 blev 44 procent af det kommunale affald i EU genanvendt eller komposteret mod kun 31 procent i 2004. I 2020 bør medlemslandene genanvende eller kompostere mindst 50 procent af deres affald.

Affaldsbjergene fortsætter med at vokse
EU-landene producerer nu mere end  79 milliarder tons emballageaffald hvert år, og affaldsbjergene fortsætter bare med at vokse.

I 2014 sendte Østrig, Belgien, Danmark, Tyskland, Holland og Sverige næsten intet kommunalt affald til deponering, hvorimod Cypern, Kroatien, Grækenland, Letland, og Malta stadig deponerer mere end tre fjerdele af sit kommunale affald.

Genbrug, genanvendelse og genopretning skal fremover være med til at fremme bæredygtighed, innovation og styrke konkurrenceevnen, mener Simona Bonafè, som vil gøre sit til, at affald går fra at være et problem til at blive en ressource.

Vi må arbejde hen imod en cirkulær udviklingsmodel, som fastholder materialer og deres værdi i cirkulation. Det er den eneste løsning, der kan skabe sammenhæng mellem bæredygtighed og økonomisk vækst, siger Simona Bonafè.

FAKTA OM AFFALD

Affald og emballageaffald

  • I 2030 bør mindst 70 procent af det såkaldte kommunale affald (fra husholdninger og virksomheder) genanvendes eller være klar til genbrug (rengjort og repareret), mener MEPerne. Kommissionens forslag lød på 65 procent.
  • MEP’erne foreslår en 2030 målsætning på 80 procent for genanvendelse af emballage såsom papir og pap, plastic, glas, metal og træ, med foreløbige 2025 mål for hvert materiale.

Deponering

  • Kommissionens forslag begrænser andelen af kommunalt affald, der deponeres, til 10 procent i 2030. MEP’erne foreslår en yderligere reducering til 5 procent. For medlemslande der deponerede mere end 65 procent af deres kommunale affald i 2013, vil der, under visse betingelser, være mulighed for forlængelse.

Madaffald

  • Det anslås, at det årlige madaffald i EU ligger på omkring 89 millioner tons, svarende til 180 kg per indbygger. MEP’erne taler for en reducering af madaffald på 30 procent i 2025 og 50 procent i 2030, i forhold til 2014. De foreslår også lignende målsætning for havaffald.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: