Odder klar til rabiat debat om MRSA

Mange tusinde er blevet syge af MRSA-bakterier, og indtil videre er der konstateret 4 dødsfald i Danmark. Langt flere i udlandet. Problemet er en tikkende bombe under vores sundhedssystem. Her er det døde smågrise uden for en svinefarm i Odder Kommune.

MRSA – Debatten om MRSA er blevet for ‘rabiat’ og skader svineproducenterne. Derfor vil Odder Kommune efter opfordring fra toneangivende svineproducenter arrangere et offentligt møde for at berolige borgerne.

Svineproducenternes manglende indsats mod MRSA-epidemien har skabt konfrontationer med lokalbefolkningen flere steder i landet, og i Odder Kommune syd for Århus går bølgerne højt.

Odder Kommune har derfor følt sig tvunget til at arrangere et borgermøde for at give borgerne reel information som modspil til de stærkt følelsesladede påstande og benægtelser, som især landboforeningerne leverer, skriver miljøjournalist Kjeld Hansen på sin blog gylle.dk.

Ifølge kommunen skal uafhængige eksperter med indsigt i MRSA holde oplæg på det borgermøde om svine-MRSA, der finder sted i Egmont Højskolens hal i Hou 28. oktober, kl. 19.30-22.00.

Aftalen om borgermødet er kommet i stand efter kontakter mellem politikere i Odder Kommunes Miljø- og Teknikudvalg og Landboforeningen Odder-Skanderborg, men det er Odder Kommune, der står for tilrettelæggelsen af mødet.

Debatten er blevet for rabiat

En plakat med fakta om MRSA er faldet svineproducenterne for brystet. Nu er den indrykket som en annonce i Odder Avis før mødet i næste uge.

Kommunens svineproducenter føler, at debatten om deres MRSA-forurening er blevet for ‘rabiat’. Deres talsmand, svineproducent Jens Gammelgaard, sigter især til en oplysningsplakat, som han gentagne gange har påstået, at ‘anonyme’ personer har uddelt i kommunen for at skade svineproduktionen.

Plakaten er udarbejdet af Knud Haugmark fra bloggen sickpigs.dk., der gentagne gange har søgt aktindsigt og i flere år har skrevet om især MRSA og dansk svineproduktion. Som optakt til mødet i næste uge er plakaten indrykket som en annonce i den lokale avis.

Fra Fødevarestyrelsen deltager Maren Holm Johansen, som er veterinærchef i styrelsens kontrolenhed Nord. Hun vil tale om ‘MRSA i dyr – sådan håndteres det i praksis’.

Den kontroversielle nationale MRSA-rådgivningstjeneste under Statens Serum Institut sender to repræsentanter: overlæge Robert Skov vil fortælle om ‘Svine-MRSA og andre MRSA-typer, herunder smittemåder og smitteforhold’, og hygiejnesygeplejerske Tinna Urth, der vil fortælle om ‘Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden’.

Fra Region Midtjylland deltager professor Svend Ellermann-Eriksen, som vil berette om de udfordringer, som det hastigt voksende antal svineMRSA-patienter giver i sundhedssystemet. »MRSA-forekomst og håndtering af MRSA i Region Midtjyllands hospitaler« hedder professorens oplæg.

Alle relevante problemstillinger
- Vi mener, at disse eksperter kan fortælle om alle relevante problemstillinger i forhold til MRSA-bakterien, og vi ser frem til at borgerne på dette møde kan blive præsenteret for en masse fakta. Borgerne og forskellige foreninger og interesseorganisationer vil have mulighed for at deltage i dialogen, siger formanden for Odder Kommunes Miljø- og Teknikudvalg, Elvin J. Hansen ifølge gylle.dk.

Hverken professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Odense Universitetshospital, eller andre af de førende MRSA-eksperter som forskningsleder Frank Aarestrup, DTU og professor, overlæge, dr.med. Henrik Westh, Hvidovre Hospitals MRSA-beredskab, er inviteret.

Odder Kommune huser nogle af af landets intensive svinebedrifter og i flere områder plages folk af voldsomme lugtgener, der fører til prisfald og gør det svært for husejere at sælge deres bolig, hvis de er så uheldige at bo i nærheden af en svineproducent.

Gennem de seneste år har der været stigende utilfredshed med de uhygiejniske lugt- og gylleforhold i Odder Kommune.

Kommunen har 21.773 indbyggere (2014), men huser 153.199 svin (2010), dvs. syv svin for hver indbygger. I 2012/13 blev der ifølge gylle.dk indrapporteret seks tilfælde af svineMRSA-smittede personer.

Alle er velkommen til borgermødet, og der er gratis adgang.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: