Øko-grise i det fri kan måske fjerne MRSA

MRSA – Slipper du en gris med MRSA fra et konventionelt landbrug ud i en økologisk svinesti, er grisen fri for bakterien i løbet af tre uger. Det viser de første spæde resultater fra en ny undersøgelse, som Fødevarestyrelsen har sat i værk.

Måske kan de økologiske grise ryste MRSA-bakterierne af sig, fordi de har adgang til det fri.

Slipper du en gris med MRSA fra et konventionelt landbrug ud i en økologisk svinesti, er grisen fri for bakterien i løbet af tre uger. Det viser de første spæde resultater fra en ny undersøgelse, som Fødevarestyrelsen har sat i værk. Det skriver DR Østjylland, 1. marts 2017.

Noget tyder på, at de antibiotika-resistente MRSA-bakterier er bundet op på støvpartikler og lignende, som findes i store mængder i konventionelle stalde, forklarer dyrlæge Stig Mellergaard, der er souschef i kontor for dyresundhed i Fødevarestyrelsen.

– Når grisene kommer ud i den friske luft under økologiske forhold, hvor der heller ikke er så mange dyr til stede, så er de ikke under det løbende infektionspres, og så renser de sig selv, mener han.

88 procent af de konventionelle bedrifter er inficeret med MRSA, mens den seneste screening af de økologiske bedrifter viser en forekomst på kun seks procent.

Levevilkår har indflydelse
Fødevarestyrelsens undersøgelse peger i retning af, at dyrenes levevilkår har indflydelse på, om grisene får bakterien.

Hos landbrugets rådgivningscenter SEGES ved Aarhus vil sektordirektør for svineproduktion Christian Fink Hansen ikke afvise, at konventionelle bønder kan gøre mere for at begrænse støvet i staldene.

– For eksempel vådfoder har mindre støv end tørt foder, så vi vil bruge de her resultater til at undersøge, om hvis vi med kendte virkemidler kan reducere støv, bliver der så bliver mindre MRSA i de besætninger, siger han.

Kan ikke fjerne støv
Alligevel mener han ikke, at mindre støv i staldene vil kunne komme de massive problemer med MRSA til livs.

– Man kan aldrig fjerne støv helt fra traditionelle svinestalde, så jeg tror ikke, at det er så simpelt, at man bare kan reducere støvmængden desværre, siger Christian Fink Hansen.

Den afgørende forskel mellem de konventionelle svin og de økologiske er dog forbruget af antibiotika, men det undlader Fødevarestyrelsens dyrlæge at oplyse. Forbruget af antibiotika i svineindustrien er meget stort og udgør omkring 75 pct. af al antibiotikaforbrug til husdyr, hvorimod økologiske svin ikke får antibiotika.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: