EU-lande enige om mål for klima og energi

KLIMA – EU-landene nåede fredag frem til en aftale om at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 procent frem til 2030 med udgangspunkt i niveauet i 1990.

De globale klimaforandringerne gør voldsomme skybrud og oversvømmelser til dagligdag. Foto: Colourbox

EU-aftalen om nye mål for klima og energi er et kompromis mellem lande, der er stærkt afhængige af kul, og dem, der er villige til at foretage større nedskæringer for at bremse de globale klimaforandringer.

Miljøorganisationer som blandt andet Greenpeace og Det Økologiske Råd mener ikke, at aftalen er uambitiøs og ikke vidtgående nok.

EU har aftalt at øge brugen af vedvarende energi til 27 procent og samtidig spare energi ved at øge energieffektiviteten med mindst 27 procent procent.

Danmarks oplæg til aftalen var, at der skulle skæres 40 procent af CO2-udledningen, vedvarende energi skulle udbygges med 30 procent, mens energieffektiviteten skulle styrkes markant.

I den endelige aftale er kravet om øget energieffektivitet udvandet, og målet om at bruge energien 27 procent mere effektivt er ikke noget bindende krav men kun vejledende.

Vigtigt signal til verden
Ifølge Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt måtte aftalen gerne have været mere grøn og ambitiøs. Alligevel er hun tilfreds og siger, at aftalen sender et vigtigt signal til FN’s klimatopmøde i Paris i 2015, hvor der skal indgås en global aftale.

- Jeg er særdeles tilfreds med, at det kunne lade sig gøre. Jeg tror, alle er klar over, at det bestemt ikke har været nemt, siger Helle Thorning-Schmidt ifølge Ritzau.

EU-planen lægger betydeligt pres på verdens store klima-forurenere USA og Kina, som nu kan se, at Europa leverer varen i kampen mod klimaforandringer, understreger statsministeren.

EU’s afgående klimakommissær, Connie Hedegaard, kalder aftalen ‘et ambitiøst og vigtigt skridt fremad. Ikke kun for Europa og europæerne, men også for resten af verden’.

Brug for chokterapi
Greenpeace er tilfreds med, at det trods modstand fra en række fossiltunge lande som blandt andet Polen lykkedes at få en aftale i hus, men kalder kompromisset for ‘skuffende’.

- Den globale kamp mod klimaforandringer har brug for chokterapi. Men EU kommer i bedste fald kun med en lille dosis lugtesalt, siger Mahi Sideridou, EU-chef hos Greenpeace.

Billigst at spare
Også Det Økologiske Råd kritiserer EU’s nye 2030-klimamål for at være utilstrækkelige i forhold til de problemer, de skal løse.

- Det er vigtigt, at vi har fået de nye mål for 2030 på plads. Men det er skuffende, at de ligger langt fra, hvad der både er muligt og nødvendigt at gøre for at mindske skadevirkningerne af global opvarmning, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Han er også utilfreds med, at aftalens mål for energieffektivitet kun er vejledende.

- Den billigste energi er den, vi ikke bruger. Der er et kæmpe potentiale i energieffektiviseringer, hvor vi kan spare både energi, penge og CO2. Derfor er det uambitiøst, at EU kun har sat et ikke-bindende mål på mindst 27 procent i 2030, siger Christian Ege.

FN’s generalsekretær Ban Ki-moon lykønsker EU for endnu en gang at placere Europa i en førerposition med en ambitiøs målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser. Han lykønsker Det Europæiske Råds formand Herman Van Rompuy, EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso og EU-klimakommissær Connie Hedegaard for deres vision, lederskab og engagement.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: