Nyt økologisk erhvervsteam skal tilpasse økologien

ØKOLOGI – Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har udpeget medlemmerne til et nyt økologiske erhvervsteam. Erhvervsteamet skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark får en styrket, »markedsdrevet økologi-sektor«.

Henrik Biilmann, direktør i Friland bliver formand for nyt økologisk erhvervsteam, nedsat af Esben Lunde Larsen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nedsat et økologisk erhvervsteam. Han tror, økologien rummer større kommerciel potentiale. Han vil derfor »styrke økologiens muligheder for at vokse på markedsvilkår«, som det hedder i en pressemeddelelse.

Det økologiske erhvervsteam skal komme med forslag til, hvordan man kan finpudse rammevilkårene, så unødige regler og manglende samarbejde ikke blokerer for yderlige udvikling.

- Det er fantastisk, at økologien i Danmark har det godt. Men jeg tror, at økologien rummer et endnu større potentiale – og måske endda særligt i de egne af Danmark, hvor øget vækst og beskæftigelse er særligt tiltrængt. Derfor vil regeringen gerne støtte op om økologiens muligheder for at vokse på markedsvilkår, , siger Esben Lunde Larsen.

- Det økologiske erhvervsteam kan netop hjælpe med at finpudse rammevilkårene, så unødige regler og manglende samarbejde på tværs af den økologiske sektor ikke står i vejen for udvikling af økologien, siger han.

Mere markant politisk handling
Økologisk Landsforening opfordrer til en markant politisk handling, der står mål med markedsudviklingen og det økologiske landbrugs potentiale for miljøforbedringer, et mere økonomisk robust landbrug og udvikling af virksomheder og jobs i landområder.

- Vi ser erhvervsteamets arbejde som løftestang for en ny politik, der baner vej for mere og bedre økologi og nye udviklingsmuligheder for de økologiske landmænd, og alle der arbejder med økologi, siger Paul Holmbeck, direktør for Økologisk Landsforening.

- Men hvis Danmark virkelig skal høste frugten af alle de fordele for miljøet og økonomisk udvikling i landområder, som mere økologi kan give, kræver det mere markant politisk handling end mange forestiller sig. Jeg glæder mig til at finde løsninger, der for alvor rykker for økologi og økologerne.

Økologernes mål
Økologisk Landsforening vil i det nye erhvervsteam arbejde for:

 • At økologer skal ligestilles med konventionelle producenter, og at der skabes fair konkurrenceforhold. Økologer skal blandt andet frigøres fra den generelle miljøregulering designet til landbrug, hvor kemi og høje gødskningsniveauer er normen. Der er stramme økologi-krav og en stærk økologi-kontrol. Der bør ikke være dobbelt kontrol for økologer.
 • At Danmark skal gå i front for en total omstilling af EU’s landbrugspolitik – passiv støtte skal gøres aktiv som støtte til landmænds indsats for miljø, natur og klima. Status quo-landbrugsstøtte skaber status quo-landbrugsproduktion.
 • En aktiv erhvervspolitik – også i kommuner og regioner – for at udnytte økologisk fødevareproduktions store potentiale i virksomheds- og jobskabelse i landområder.
 • At genskabe mulighederne for at mere af samfundets ”affald” bliver til ren gødning i det økologiske landbrug.

- Vi har også bedt ministeren om at være ambitiøs på økologiens vegne. Erhvervsteamet skal ikke alene sikre mere, men også bedre økologi, så økologi i endnu højere grad kan bidrage til miljø- og klimaindsatsen. Økologi må ikke stå stille, understreger Paul Holmbeck.

Kirsten Lund Jensen, der er økologichef i Landbrug & Fødevarer hilser det nye økologisk erhvervsteam velkommen.  Det er afgørende, at Danmark ikke falder sakker agterud, siger hun.

- Det er en vigtig opgave, hvis vi fortsat vil holde fast i Danmark som et økologisk foregangsland. Lige nu buldrer økologien derudaf i hele Europa, og der er rigtig mange andre landmænd, der gerne vil levere de økologiske varer, hvis ikke de danske producenter selv gør det. Derfor er det afgørende, at vi i Danmark bliver ved med at være i front, hvad angår udvikling af det økologiske marked, siger Kirsten Lund Jensen.

Succes med økologi
- Vi skal sikre, at der opbygges kompetencer på tværs i hele fødevarekæden, som kan understøtte såvel landmænd og virksomheder i at skabe succes med økologien også i de kommende år. Derfor er det også helt centralt, at vi i Danmark har et ambitiøst økologisk forskningsprogram, siger Kirsten Lund Jensen.

Erhvervsteamet samles til det første møde i dag, og resultatet af arbejdet forventes at ligge klar i foråret 2017.

Fakta om nyt økologisk erhvervsteam

 • Henrik Biilmann, direktør for Friland (formand)
 • Bent Graakjær, ejer af Westergaards Hotel
 • Brian Tholstrup Nybo, adm. direktør, Aurion
 • Claus Juel Jensen, direktør, Netto
 • Jørgen Nicolai Nielsen, CEO, Northern Greens
 • Kirsten Lund Jensen, økologichef hos Landbrug & Fødevarer
 • Laurent Ponty, kategoridirektør, Arla
 • Merete Holst, direktør, Meyers Kantiner
 • Poul Erik Jørgensen, vicedirektør/landbrugsdirektør, Nykredit
 • Paul Holmbeck, direktør, Økologisk Landsforening
 • Poul Pedersen, direktør, Thise A/S
 • Simon Clemens, kok og Brødmand, Brød & Co.
 • Svend Brodersen, Ejer, Gram Slot
 • Thomas Roland, CSR-chef, COOP
 • Vivi Kjersgaard, produktchef, Hørkram Foodservice A/S

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: