Nyt idékatalog for energi-renovering

ENERGI – Lidegaard modtager anbefalinger til regeringens strategi for energirenovering.

Bolig-job-ordningen i regeringens vækstpakke er en af de få elementer, som blev modtaget positivt af de grønne organisationer. (Foto: Colourbox)

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har i dag modtaget det, han kalder ‘et afgørende bidrag’ til regeringens kommende energirenoveringsstrategi. Bidraget består af et initiativkatalog som Netværk for energirenovering har udarbejdet.

Netværket kommer med en stribe anbefalinger til, hvordan energirenovering af den danske bygningsmasse bliver bedst og mest effektiv.

40 procent af vores energiforbrug bliver brugt i bygninger. Derfor har det hele tiden været regeringens mål at nedbringe energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse. Regeringen begynder nu arbejdet med en energirenoveringsstrategi, som skal nedbringe energiforbruget i de danske bygninger. For at få det bedst mulige udgangspunkt for arbejdet med strategien har klima-, energi- og bygningsministeren nedsat et Netværk for energirenovering.

Fantastisk arbejde
- Det er et fantastisk stykke arbejde, som netværket har leveret indtil nu, og jeg vil gerne takke alle medlemmer for en enestående indsats på tværs af interesser og sektorer. Det har lagt det bedst mulige fundament for regeringens kommende energirenoveringsstrategi, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Netværket består af repræsentanter for alle aktører på energirenoveringsmarkedet; byggebranchen, energibranchen, finansbranchen, vidensinstitutioner m.fl.
De har i seks netværksgrupper arbejdet med at udvikle initiativer rettet mod forskellige bygningssegmenter og temaer.

Grøn omstilling
- Energirenovering af vores bygninger er en vigtig del af den grønne omstilling. Derfor ser jeg meget frem til det arbejde, der nu skydes i gang med at få lavet regeringens renoveringsstrategi. Det er vigtigt for de mennesker og virksomheder, der til dagligt opholder sig i bygningerne, men det er ikke mindst vigtigt for vores klima, siger Martin Lidegaard.

Regeringen har allerede taget flere initiativer, som skal reducere energiforbruget i bygninger, siger ministeren.

Som en del af vækstplanen er der taget initiativ til et energisparekoncept, Den Grønne Boligkontrakt. Investeringsrammen for Landsbyggefonden er forhøjet med 4 mia. kroner i 2013. Der er afsat 400 mio.kr. til nedrivning i 2014/15 og 50 millioner kroner til vedligehold af statens bygninger i 2014/15. Endelig er BoligJobordningen blevet genindført.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: