Tre grønne kommuner får super-støtte

Ærøs hidtil største solcelleanlæg blev sidste år installereret på taget af idrætshallen i Ærøskøbing. Fremtidens anlæg bliver måske på størrelse med boldbanerne ved siden af. (Foto: Thomas Bay Estrup)

OMSTILLING – Ærø, Høje Taastrup og Bornholm får i alt 6 mio. kroner fra regeringens og Enhedslistens grønne superpulje. De tre kommuner går i spidsen for den grønne omstilling og viser, hvordan kommuner bedst reducerer udledningen af CO2

De tre kommuner får støtte fra superpuljen til at udvikle bl.a. deres transportområde i en grønnere retning. Pengene går f.eks. til at udvikle el-færgedrift til Ærø og bedre planlægning af trafikknudepunktet i Høje Taastrup. Bornholm får støtte til at fortsætte den grønne omstilling af øens energi, som Regionskommunen allerede er i fuld gang med.

- Det er glædeligt, at pengene nu er fordelt, så kommunerne kan sætte deres grønne projekter i søen. De danske kommuner har en central rolle i den grønne omstilling, og der findes rigtig mange gode eksempler. Jeg håber at de tre udvalgte kommuner vil kunne inspirere endnu flere, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Kræver aktiv medvirken
Den grønne omstilling kræver aktiv medvirken fra kommunernes og borgernes side. Derfor er jeg meget glad for, at vi gennem denne ordning er med til at støtte de kommuner, der gør en aktiv indsats. Jeg håber, at de erfaringer, der gøres i disse kommuner, kan bruges i andre kommuner til at igangsætte tilsvarende initiativer, siger Per Clausen, Enhedslisten.

Der er stadig mulighed for store CO2 reduktioner på transportområdet i Danmark. Derfor er indsatser på transportområdet prioriteret i superpuljen.

Høje Taastrup vil kortlægge og analysere kommunens samlede transportarbejde og på den baggrund, lave et konkret indsatskatalog, der omfatter både kollektiv og individuel persontransport samt et særligt fokus på godstransport.

Kommunen vil også udvikle infrastruktur- og forretningsmodeller for fossilfri transport til og fra Høje Taastrup Transportcenter, der er et logistisk knudepunkt i Østdanmark.

Energi og transport på Ærø og Bornholm
På Ærø er transporten også i centrum. Her skal pengene bl.a. gå til at udvikle et el-færgekoncept, som kan få stor relevans for en række andre danske kommuner og ø-samfund.

På Bornholm handler det om mere end transport. Her går pengene bl.a. til at fortsætte det gode strategiske energiarbejde, der har været i gang på øen i flere år. Kommunen er gået sammen med alle de væsentlige aktører for at omlægge Bornholm til grøn energi. Derfor modtager Bornholm også midler fra puljen til strategisk energiplanlægning i kommunerne (SEP).

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: