Regeringen opretter et klimaråd

Klimarådet skal blandt andet give rådgivning og lave en årlig klimaredegørelse. / Foto: Colourbox

KLIMARÅD – Danmark er i gang med at omstille til et lavemissionssamfund. I 2050 er visionen et fossilfrit samfund. En klimalov med et tilhørende klimaråd skal sikre, at udviklingen sker i det rigtige tempo og lever op til regeringens økonomiske mål.

Regeringen indleder i denne uge forhandlinger med de politiske partier. Målet er at fremsætte et forslag til en klimalov inden for kort tid. Et hovedelement i forslaget vil være, at der bliver oprettet et klimaråd, der skal give uafhængig rådgivning om omstillingen til et lavemissionssamfund.

Omstillingen er en betydelig udfordring, og det er afgørende, at den tilrettelægges både miljø- og ressourcemæssigt effektivt, så den understøtter vækst og udvikling, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

- De grønne organisationer kårede sidste år Danmark til at være det mest klimavenlige land i verden. Samtidig blev vi kåret til at have EU’s mest vækstskabende energipolitik. Det kan kun lade sig gøre, fordi borgere og virksomheder er gået forrest og er blevet bakket op af en aktiv klimapolitik. Klimarådet skal sikre, at vi allesammen får uafhængig, faglig rådgivning om, hvordan vi kan sikre den linje i fremtiden, siger ministeren.

Skal sikre målsætninger
Det bliver første gang, Danmark får en klimalov. Loven skal sikre, at de politiske målsætninger for udledningen af drivhusgasser bliver fastlagt og opfyldt på baggrund af videnskabelige anbefalinger, der som minimum skal leve op til de til enhver tid gældende aftaler, som Danmark har indgået i EU eller FN.

Klimarådet skal give ekspertrådgivning om, hvordan vi lettest og billigst omstiller Danmark til et lavemissionssamfund. Og Klimarådet skal være med til at skabe oplysning og debat om, hvordan den grønne omstilling skal ske, så borgere og virksomheder forsat kan deltage og bidrage aktivt. Klimarådet kommer til at bestå af uafhængige eksperter og forskere, så regeringen kan få den bedste fagligt funderede rådgivning.

Klimapolitisk redegørelse
Regeringen vil hvert år lave en klimapolitisk redegørelse, som vil blive sendt til Folketinget. Redegørelsen vil give et samlet overblik over klimapolitikken og adressere klimarådets anbefalinger.

- Klimamålene sikrer, at de borgere og virksomheder, der driver den grønne omstilling, ved, hvad de har at regne med. De skal vide, at vi ikke ryster på hånden, og at de kan regne med de mål, vi opstiller, siger Martin Lidegaard.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: