Nye regler kan give boom i byggebranchen

KLIMA – Miljøminister Ida Auken vil gøre det nemmere for vandselskaber og kommuner at investere i nye kloakker og klimatilpasning. Det koster 345 milliarder at udskifte alle kloakker i Danmark.

Det vil koste 345 milliarder kroner at udskifte alle kloakker i Danmark. Foto: Colourbox

Nye, større og bedre kloakker og smartere afledning af regnvand til for eksempel bassiner kan være en del af en fremsynet kommunal klimatilpasningsindsats. Men investeringer i kloakker og intelligente spildevandsløsninger har hidtil været svære for vandselskaberne at få dækket visse af omkostningerne til.

Det vil miljøminister Ida Auken ændre med to initiativer: Et forslag til ændring af prisloftsbekendtgørelsen, der blev sendt i høring i går, og et lovforslag til ændring af vandsektorloven, der blev fremsat i Folketinget torsdag d. 29. marts.

- Kommunerne og vandselskaberne har mange gode idéer til, hvordan de kan lave en klimatilpasningsindsats, der kan holde langt ind i fremtiden. Og hvis de udnytter de muligheder for at investere, vi giver dem, så er der rigtig mange job at hente.Samtidig får vi langt mere effektive kloakker og et samfund, der er klar til at håndtere klimaudfordringerne, siger miljøminister Ida Auken.

345 milliarder at udskifte alle kloakker
Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil det koste 345 milliarder at udskifte alle kloakker i Danmark. Med en levetid på omkring 75 år vil der være behov for at investere omkring 4,6 milliarder om året i nye kloakker. Dertil kommer yderligere investeringer i kloaknettet på grund af et efterslæb i renoveringen. Derfor er det samlede behov for investeringer på i alt cirka fem milliarder om året.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser, at de forventede investeringer for 2010 og 2011 er på knap tre milliarder om året. Der vil derfor være brug for at investere yderligere to milliarder om året. Dansk Byggeri vurderer, at investeringer for to milliarder i bygge- og anlægssektoren vil skabe 2.400 nye arbejdspladser.

- Der er et kolossalt behov for investeringer i nye kloakker og spildevandsløsninger i Danmark, og det vil kræve investeringer for mange milliarder de kommende år. Jeg forstår godt, hvis kommunerne og vandselskaberne har været tilbageholdne med at sætte skub i arbejdet, for det har været for uklart, om de kunne finansiere deres forbedringer. Det tager vi fat på nu, siger Ida Auken.

Ændringen af bekendtgørelsen skal forhindre, at vandselskaberne kommer i klemme, når de investerer i kloakker og klimatilpasning. Samtidig skal ændringen af vandsektorloven skabe mere klarhed over selskabernes finansieringsmuligheder til klimatilpasningstiltag som for eksempel håndtering af oversvømmelser, risikokortlægning og forhindring af overløb fra spildevandssystemer til søer, havne og vandløb.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: