Journalist-studerende sætter EU og miljøet under lup

MILJØ – Det Økologiske Råd og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole går sammen om at ruste fremtidens journalister til kritisk dækning af EU´s klima- og miljøpolitik.

De journaliststuderende får mulighed for at stille kritiske spørgsmål til Ida Auken og Dan Jørgensen. Foto: Anders Hviid

Mandag 11. november får 120 kommende journalister lejlighed til at stille kritiske spørgsmål til miljøminister Ida Auken (SF) og Europa-parlamentariker Dan Jørgensen (S) om EU´s klima- og miljøpolitik.

Det Økologiske Råd og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus arrangerer sammen en konference for de studerende, som skal klæde dem på til at komme under overfladen, når de dækker komplekse miljøpolitiske emner.

Kemikalie- og trafikpolitik
Lone Mikkelsen og Jeppe Juul fra Det Økologiske Råd giver først de studerende en grundig indføring i EU’s kemikalie- og trafikpolitik. John Bæk Sørensen, der gennem en lang årrække var chef for Miljøministeriets EU-kontor, forklarer EU’s beslutningsprocesser og samspillet mellem embedsmænd og journalister.

På den måde bliver de studerende rustet til eftermiddagens to timer lange pressemøde med Dan Jørgensen og Ida Auken.

Journalistisk udfordring
- Vi er meget glade for dette samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, siger Ulla Skovsbøl, som er kommunikationsmedarbejder i Det Økologiske Råd.

- Det er en journalistisk udfordring at dække de langstrakte og komplekse beslutningsprocesser i EU på en vedkommende måde, og klima- og miljøstoffet har i dag en tendens til at blive meget teknisk og dermed også svært tilgængeligt. Derfor er det vigtig, at de kommende journalister får redskaberne til at finde de gode historier og dække dem på en interessant måde. Det håber vi, at arrangementer som dette, kan medvirke til, siger hun.

Nyt hæfte om EU og miljøet
I forbindelse med konferencen udgiver Det Økologiske Råd hæftet ”EU & miljøet,” som giver overblik over EU’s politik på fem centrale områder: Klima/energi, kemikalier, landbrug/natur samt trafik og luftforurening. Det henvender sig især til studerende og journalister, men kan læses af enhver, der interesserer sig for EU og miljøpolitik.

Hæftet kan bestilles på det Økologiske Råds hjemmeside. ”EU & Miljøet” er det første i en serie på seks publikationer fra Det Økologiske Råd om miljøpolitik i EU, som udkommer inden valget til Europa-Parlamentet i maj 2014.

Åben for interesserede
Arrangementet på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er også åbent for andre interesserede tilhørere i det omfang pladsen i auditoriet tillader det. Kontakt lektor John Frølich og hør om mulighederne. Europanævnet støtter konferencen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: