Nye dieselbiler skal forurene mindre

TRANSPORT – Eva Kjer Hansen kræver mindre forurening fra nye dieselbiler. Hun håber at få flertal i EU-Kommissionen for bedre og mere troværdige test af bilerne.

Bilfabrikanterne snyder med testresultaterne. Nu skal EU stramme reglerne. Foto: Colourbox

Dieselbiler forurener i dag mere ude på vejene, end de nuværende test viser. Sådan har det været i årevis, men nu vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen forsøge at få EU til at stramme reglerne.

Ved dagens rådsmøde i Luxembourg søger ministeren opbakning fra sine europæiske ministerkollegaer til et nyt forslag fra EU-Kommissionen om implementering af nye strammere krav til miljø-test af dieselbiler.

- Jeg presser på for hurtigt at få rullet nye stramme testmetoder ud, der måler på den reelle udledning fra vejene og ikke som nu i bilfabrikanternes laboratorier, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

- EU-Kommissionen har nu givet efter og lagt det forslag frem, som Danmark har presset på for. I dag handler det om at få mine kollegaer med på, at vi hurtigt skal have udrullet de bedre test, så vi ikke skal vente ti eller femten år, før de nye testmetoder er fuldt indfasede, siger hun.

Til afstemning 28. oktober
Kommissionen har netop meddelt, at den har til hensigt at sætte et forslag om stramning af reglerne til afstemning blandt medlemslandene 28. oktober 2015, hvis man vurderer, at der er opbakning blandt medlemslandende.

Forslaget bliver fremlagt efter gentagne opfordringer fra Danmark og andre lande. Danmark har sammen med Østrig også taget initiativ til, at sagen bliver drøftet på rådsmødet.

- Fra dansk side har vi i flere år presset på for at få ændret testmetoderne, så test og virkelighed hænger sammen. Vi er nået halvt i mål med EU-Kommissionens forslag. Nu skal vi det sidste stykke og have medlemslandene til at stemme for forslaget, siger Eva Kjer Hansen.

Ida Auken advarede
Volkswagen-sagen har afsløret målrettet snyd med dieselbilers luftforurening, der formentligt kunne være undgået, hvis man havde lyttet til Danmark og strammet reglerne, mener ministeren.

Allerede i 2013 advarede daværende miljøminister Ida Auken EU om, at dieselbilerne ikke levede op til udledningsnormer.

EU vedtog tidligere i år nye testprocedurer til at måle dieselbilers udledning, så de viser praktisk kørsel i trafikken. De træder i princippet i kraft 1. januar 2016, men EU-Kommissionen har fortsat ikke besluttet, hvor lang indfasningsperioden for de nye test skal være, og hvordan de konkret skal udføres.

Miljø- og fødevareministeren vil lægge pres på for at få de nye testmetoder forhandlet på plads i EU, så de kan gælde allerede fra 2017.

Real Driving Emissions
EU har besluttet, at nye biler fra 2016 skal testes efter metoden ’Real Driving Emissions’ (RDE), som i højere grad vil reflektere bilernes reelle udledning af sundhedsskadeligt NOx ved virkelig kørsel. EU mangler dog at konkretisere, hvordan de nye test skal udføres, hvilke usikkerhedsniveauer der skal accepteres og hvor lang en overgangsperiode, der skal være.

Kommissionen har sat et forslag herom til afstemning blandt medlemslandene i motorkomitéen i EU 28. oktober 2015. Miljø- og fødevareministeren vil tage sagen op på rådsmødet i Bruxelles i dag for at lægge pres på de andre medlemslande, så de stemmer for de nye regler, og vi får udrulningen af de nye testmetoder vedtaget hurtigt.

Målet er, at bilproducenterne hurtigst muligt skal demonstrere, at udledningen fra nye biler ved faktisk kørsel afspejler de emissionsgrænser, der gælder for biltypen. Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der i Danmark har ansvaret for stramning i EU af test og overholdelseskrav.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: