Ny legeplads for grøn teknologi i Vejle

Green Tech Center ved Vejle Nord åbnede i går. Det bliver Danmarks største og fremmeste demonstrations- og testcenter inden for grønne teknologier.

Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard og formanden for Green Tech, Mogens Vig Pedersen, beser et solcelleanlæg.

Allerede inden Vejles nye Green Tech Center er opført, tiltrækker det storstilede center en millionbevilling fra Region Syddanmark. Bevillingen går til et energiprojekt, der samler udviklings-, test- og demonstrations faciliteter i et samlet energisystem.

I går satte Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard og bestyrelsesformand Mogens Vig Pedersen energi til det nye Green Tech Center ved Vejle Nord. Green Tech Center bliver Danmarks førende demonstrationscenter inden for grøn teknologi og vil bestå af både kontorfaciliteter, testlaboratorium, undervisning og demonstrationspark.

Energi og IT
- Green Tech Center bliver en fantastisk legeplads for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre inden for energi og IT. Det bliver et regionalt fyrtårn, forklarede Mogens Vig Pedersen, som repræsenterede de tre ejere: CASA, Lysholt Erhverv og Insero, hvor han til daglig er adm. direktør.

Selve byggeriet vil først stå klar delvist fra efteråret 2013, men allerede nu kører aktiviteterne omkring centret i højt gear. Flere iværksættervirksomheder er flyttet ind med nye teknologier, der skal udvikles og testes. Virksomheden EmaZys, som udvikler en teknologi til overvågning af solcelleanlæg, har placeret et større solcelleanlæg i demonstrationsparken. Anlægget dannede rammen om den store åbningsfest.

Millionbevilling til udviklingsprojekt i Green Tech Center
Til åbningen offentliggjorde Vækstforum i Region Syddanmark, at de også bakker op om projektet og har valgt at bevilge 7,5 mio. kr. til et udviklingsprojekt i Green Tech Center – allerede inden centret er opført.

- Vi tror, at projektet kan skabe energieffektivisering og bæredygtig energi i Syddanmark og hjælpe små og mellemstore virksomheder i gang på eksportmarkederne. Vi skal i mål med et højere optag på ingeniørstudiet, flere små-og mellemstore virksomheder i regionen og øget efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft inden for bæredygtig energi. Derfor har vi bevilget 7,5 mio. kr. til projektet, fortalte udvalgsformand for regional udvikling i Region Syddanmark, Lasse Krull.

Projektet hedder Micro Grid Living Lab og handler om at udvikle et mini smart grid system omkring centret, så det bliver muligt at måle, styre og balancere energien i systemet – både den parken selv producerer – fx i form af solceller og den der kommer fra elnettet. Derudover skal der etableres et mini energilaug mellem de virksomheder der ligger omkring Green Tech

Iværksætterindsats fra Vejle Kommune
Vejle Kommune har også store ambitioner med det nye Green Tech Center. Kommunen etablerer grønne iværksætteraktiviteter i centret og er flyttet derud med en afdeling.

- Vi oplever stor opbakning til Green Tech Center. Rambøll og Green Network flytter ind; Syddansk Universitet og Syddansk Erhvervsskole etablerer sig med undervisning i de unikke faciliteter og Vejle Kommune satser stort på deres iværksætterindsats i forhold til centret. Det viser, at projektet har ramt en unik form som bidrager betydeligt til udviklingen i området, forklarer direktør i Green Tech Center, Jørgen Andersen.

Opfylder femtidens behov
Og netop test- og demonstrationsfaciliteterne gør Green Tech Center helt unikt. Udover at demonstrere solceller, vindmøller, jordvarmeboringer og flere nye energiformer vil der være mulighed for at måle på de nye energiteknologier, teste dem og arbejde mod at kommercialisere dem. Det giver unik viden til de virksomheder der udvikler teknologierne, for de studerende der her kan få praksisnær viden og for de organisationer der arbejder med at rådgive.

Green Tech Center opfylder fremtidens behov forklarer Michael Johansen, dekan hos Syddansk Universitet.

- I 2011 barslede vi med en ny civilingeniøruddannelse inden for miljø-og teknik og vi oplever en stor interesse fra de unge i netop denne uddannelse – den er vokset med et optag fra 30 til nu 40 studerende. Dernæst kommer der flere forskeruddannelser indenfor energi. Fokus er også meget på udvikling af intelligente energistyringssystemer og smart grid, der kan styre kunstlys og balancere mellem flere energityper.

Også håndværkerne skal med
Syddansk Erhvervsskole ser også frem til at benytte centeret som omdrejning for deres ”Teknologicenter” og vicedirektør Erland Boelskifte forklarer:

- Fremtidens el-installatør skal vide meget om styring, programmering og energiforbrug, hvis de skal være i stand til at montere og vedligeholde forbrugernes energisystemer. Det er ikke nok at kunne vedligeholde et system, de skal også vide, hvordan det spiller sammen med andre systemer – derfor er et samarbejde med dem, der udtænker og designer systemerne så vigtigt.

Første spadestik til Green Tech Center tages i starten af 2013 og testlaboratoriet forventes klar i efteråret 2013. Centeret består samlet af et klyngehus på 4.000 kvm., et testlaboratorium på 800 kvm. og en demonstrationspark på 16.000 kvm.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: