EU-lande klar til at satse på grøn økonomi

ØKONOMI – Der er ingen anden vej ud af Europas økonomiske krise end en grøn økonomi, der styrker udviklingen af ny og grønnere teknologi, sparer på ressourcerne og skåner vores fælles natur, mener Europas miljøministre.

Den grønne omstilling skal skabe millioner af arbejdspladser og gøre Europa mere bæredygtig og mere konkurrencedygtig.

Det var ifølge en pressemeddelelse fra miljøminister Ida Auken konklusionen, efter mødet i Horsens, hvor EU-landens miljøministre er samlet for at drøfte et ambitiøst udspil til et nyt miljøhandlingsprogram, som det danske formandskab har fremlagt.

Den grønne omstilling skal skabe millioner af arbejdspladser og gøre Europa mere bæredygtig og mere konkurrencedygtig.

Overvældet over stor opbakning

- Jeg er overvældet over den store opbakning, der har vist sig til den grønne økonomi. Det er helt tydeligt, at hele kredsen af EU-lande er enig om, at den grønne vej er den eneste ud af krisen. Den grønne økonomi indebærer, at vi får miljøpolitikken helt ind i hjertet af den økonomiske politik. Det er et meget vigtigt signal til Europa og resten af verden. Vi vil gå forrest, siger miljøminister Ida Auken.

Den grønne økonomi indebærer, at Europa bruger ressourcerne så effektivt, at genbruget nærmer sig 100 procent. Den grønne økonomi ændrer de produkter vi producerer, så de bliver bæredygtige og ikke er en belastning for miljøet eller medvirker til ressourceknapheden.

Grøn økonomi er innovativ

Det gælder blandt andet sjældne jordarter og metaller, som vi bruger store mængder af i elektronik, og som gør os afhængige af de få lande, som har dem i undergrunden. Den grønne økonomi er innovativ og vil styrke Europas konkurrenceevne på verdensmarkedet.

Drøftelserne handlede også om et fælles ønske om at styrke implementeringen af lovgivning, som allerede er vedtaget.

For eksempel vil gennemførelse af affaldslovgivningen alene spare EU landende for udgifter på mere end 500 mia. kroner, og det vil skabe 400.000 job.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: