30.000 hektar skal være nye Natura 2000-arealer

NATUR – Regeringen og Dansk Folkeparti har udpeget ca. 30.000 hektar ny natur, der skal have Natura 2000-beskyttelse. Danmarks Naturfredningsforening roser beslutningen.

30.000 hektar natur med skov, overdrev, heder og strandenge bliver udpeget til særlig Natura 200-beskyttelse. Det er alle naturtyper, der har det virkelig skidt, og som har akut behov for langt bedre beskyttelse, siger Maria Reumert Gjerding. Foto: Henrik Platz

Områder ved Paradisbakkerne på Bornholm, Klinteskoven på Møn og Saltum Enge i Nordjylland er nogle af de naturperler, der skal beskyttes bedre, fremgår det af et nyt udspil fra regeringen og Dansk Folkeparti.

Tidligere minister Esben Lunde Larsen løb ind i voldsom kritik, fordi han ville sløjfe naturbeskyttelsen på 30.000 hektar og i stedet tilføje kun ca. 5.000 hektar ny natur. Nu har regeringen og Dansk Folkeparti lyttet til kritikken og besluttet at tilføje omkring 30.000 hektar.

- God nyhed for naturen og stor ros til Jakob Ellemann for at lytte til kritikken, lyder det fra Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

- Jeg er både meget glad og meget lettet. For miljøministeren har lyttet til den kritik, vi har rejst fra Danmarks Naturfredningsforening og har besluttet at udpege 30.000 hektar værdifulde naturarealer til NATURA 2000 beskyttelse. Det vil være skovnatur, overdrev, heder og strandenge, der nu bliver udpeget. Altsammen naturtyper, der har det virkelig skidt, og som har akut behov for langt bedre beskyttelse. Det er godt og hårdt tiltrængt, siger Maria Reumert Gjerding.

Justeringer nødvendige
Siden områderne blev etableret i Danmark i 1990’erne, har man ikke set på, om stregerne var trukket rigtigt. Derfor blev det som en del af Naturpakken fra 2016 besluttet at give den særligt beskyttede natur et gennemsyn. Ifølge ministeriet er en del af områderne blandt andet intensivt dyrket landbrugsjord og bebyggelse i stedet for værdifuld natur. Derfor skal grænserne justeres, forklarer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann.

- Man pynter sig med lånte fjer, hvis man naturbeskytter kornmarker, gylletanke og havnemoler. Vi skal selvfølgelig ikke kalde noget natur, der ikke er det, understreger han.

- Jeg synes, at det er vigtigt med beskyttet natur i Danmark. Og jeg er glad for, at vi er enige om at beskytte mere af den rigtige natur med udpegningen af de omkring 30.000 hektar nye naturarealer. Det bliver en kæmpe gevinst for naturen i Danmark, at vi nu får beskyttet mere af den værdifulde natur, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Største udpegning siden 2004
30.000 hektar er det samme som 300 kvadratkilometer og svarer til et område, der er lidt større end Langeland. Det er den største enkeltudpegning af ny Natura 2000-natur på land, siden områderne blev godkendt af EU-Kommissionen i 2004.

De konservatives miljøordfører, Mette Abildgaard, er glad for, »at vi kan beskytte mere natur i Danmark til gavn for sjældne og truede arter.«

- Det hjælper os til at indfri de naturmål, vi i regeringen er ved at formulere udkast til. Det er en mærkesag for Det Konservative Folkeparti at skabe et grønnere Danmark til glæde for alle. Med den her beslutning viser vi igen, at regeringen har store grønne ambitioner, siger hun.

Beskytter områder, der er værd at beskytte
- Med den nye grænseføring vil vi løfte Natura 2000-begrænsningerne fra steder, der aldrig burde have fået det navn til at begynde med, siger Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsten.

- Dermed kan en række bønder igen dyrke jorden på samme vilkår som deres kolleger, og dermed slipper vi for en masse administrativt bøvl og beskytter i stedet nogle områder, som faktisk er værd at beskytte.

Efter sommerferien kommer en bekendtgørelse i høring, og her vil ændringerne af områdegrænserne fremgå. Når de er på plads, skal de endeligt godkendes af EU-Kommissionen.

FAKTA: Så store arealer ventes at blive udpeget i hver region

Region Hektar*

 • Nordjylland 6.000 – 8.000 hektar
 • Midtjylland 6.000 – 8.000 hektar
 • Syddanmark 6.000 – 8.000 hektar
 • Sjælland 1.000 – 2.000 hektar
 • Hovedstaden 8.000 – 10.000 hektar

Eksempler på steder, hvor nye arealer ventes beskyttet:

 • Nordjylland: Områder ved Saltum Enge mellem Løkken og Blokhus. De sure og kalkrige overdrev er hjem for utallige plantearter.
 • Østjylland: Områder ved Tåstrup Sø ved Århus, der ligger i en gammel tunneldal fra istiden.
 • Vestjylland: Områder ved Lønborg Hede ved Skjern Å. Området er vigtigt for både ynglefugle og trækfugle.
 • Sydjylland: Områder ved Kongens Mose ved Løgum Kloster. Området er noget af det tætteste, vi har på urskov i Danmark.
 • Fyn: Områder ved Arreskovsø ved Fåborg. Her er bl.a. sjælden sump med elletræer og nogle særligt artsrige engarealer, som Danmark ikke har mange tilbage af.
 • Sjælland: Områder ved Klinteskoven på Møn, hvor et af Danmarks få kalkoverdrev er hjemsted for en række fredede orkidéer.
 • Bornholm: Områder ved Paradisbakkerne ved Almindingen er varieret skov, der er rig på arter og bl.a. huser en række sjældne padder og krybdyr.
 • Hovedstaden: Områder ved Teglstrup Hegn i Nordsjælland. Det er et rigt og varieret naturområde med gammel skov og mange søer.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: