Minkavlere skal betale for ulovlig gift

Det kommer til at koste dyrt for 53 danske minkavlere, at de har købt ulovlige bekæmpelsesmidler. Skat har opkrævet 400.000 kroner i afgifter af avlerne, og der kan komme bøder oven i, oplyser Skat.

Mink i bur. (Foto: CC Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet)

I perioden marts til oktober i år har Skat gennemført en række kontroller af minkavleres køb af bekæmpelsesmidler fra Holland. Kontrollen har vist, at ud af 85 kontrollerede virksomheder, har 53 købt bekæmpelsesmidler hos et hollandsk selskab.

Køb af bekæmpelsesmidler i udlandet er ikke tilladt, med mindre der foreligger tilladelse til importen fra Miljøstyrelsen. Derudover skal virksomheden være registreret for bekæmpelsesmiddelafgift hos Skat.

Sælger til landbrug og gartnere
Den hollandske virksomhed sælger bekæmpelsesmidler i Danmark via kørende salgsrepræsentanter. Virksomheden handler ikke kun med minkavlere, men dækker et bredt udsnit af virksomheder indenfor landbrug og gartneri.

Selvom virksomhedens repræsentanter kører her i landet, vil et køb hos virksomheden stadig være en import, fordi sælgeren ikke har de fornødne registreringer og godkendelser i Danmark.

Må kun bruge godkendte midler
Minkavlere må kun bruge bekæmpelsesmidler, der er godkendt til brug herhjemme. Bekæmpelsesmidler, der er godkendt til salg i Danmark, skal være påhæftet en etiket, som er godkendt af Miljøstyrelsen, med dansk tekst samt have påsat et gult rundt prismærke, som angiver varens højeste pris.

Hvis man som køber er i tvivl, om en virksomhed og dens produkter opfylder gældende regler, bør man bede sælger om bevis på registrering hos SKAT.

Miljøstyrelsen vil nu, som en del af samarbejdet mellem SKAT, NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen, vurdere de 53 sager for at se, om midlerne kræves godkendt i Danmark før import. Hvis det viser sig, at midlerne ikke er lovlige, bliver importøren politianmeldt.

SKAT vil løbende følge udviklingen i denne samhandel.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: