Forbruget af antibiotika til mink er eksploderet

LANDBRUG – I 2017 steg forbruget med 15 procent i forhold til året før, viser ny officielle opgørelse i den årlige DANMAP-rapport.

Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer, er selv minkavler.

Forbruget af antibiotika på de danske minkfabrikker er eksploderet, mens resten af husdyrbranchen bruger mindre end tidligere. Det viser den årlige DANMAP-rapport for 2017, der blev offentliggjort den 2. oktober 2018.

Rapporten udarbejdes af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

I modsætning til forbruget af antibiotika til svin er forbruget til mink steget voldsomt gennem en årrække. I 2017 voksede det yderligere med cirka 800 kilo svarende til en 15 procent stigning i forhold til året før. Forbruget i 2017 er det højest registrerede til mink siden 2004. Cirka seks procent af det samlede forbrug af antibiotika til dyr er i 2017 brugt til mink.

DTU Veterinærinstituttet har ikke modtaget flere prøver til undersøgelse for sygdomme i mink i 2017, som ellers ville kunne forklare den voldsomme stigning i forbruget, skriver netmediet gylle.dk.

Fodres med antibiotika det meste af året
Brugen af ​​antimikrobielle stoffer i mink har en høj anvendelse fra om foråret, når minkene bliver født og igen, når de bliver fravænnede. Derudover ses der normalt en stigning i anvendelsen af antibiotika igen om efteråret.

Produktionen af ​​mink er steget markant i løbet af det sidste årti og kulminerede med 17,8 millioner dyr i 2015. I 2017 blev der produceret 17,1 millioner mink i Danmark, men trods nedgangen voksede forbruget af antibiotika til det hidtil højeste.

Med undtagelse af 2013 og 2014 er anvendelsen af ​​antimikrobielle midler i minkproduktionen steget hvert år i mere end et årti, fra mindre end to tons i 2004 til mere end seks tons i 2017.

Antibiotika anvendes forebyggende
Behandlingsintensiteten er nu så stor, at på given dag i 2017 var fire ud af hver 100 mink i behandling med et antimikrobielt middel.

Imidlertid var der i 2017 tilsyneladende ingen sygdomsudbrud (ingen stigning i diagnostiske indberetinger), der kunne give en forklaring på den øgede anvendelse. Mest sandsynligt er der tale om en udstrakt anvendelse af antibiotika som forebyggelse af sygdomme i lighed medtidligere tiders flokmedicinering af syge såvel som raske dyr i svineindustrien.

Det er især anvendelsen af ​​tetracycliner, penicilliner med udvidet spektrum og kombinationer af penicilliner, som er steget de seneste fem år. Anvendelse af fluorquinoloner og cephalosporiner i pelsdyrproduktion har dog været tæt på nul i mere end et årti.

En frivillig handlingsplan for at reducere brugen af ​​antimikrobielle stoffer i mink hævdes at være under udvikling. Planen, som vil omfatte begrænsninger i brugen af antimikrobielle midler og kræver øget dyrlægekontrol af syge mink, er planlagt til at blive gennemført i 2018, oplyser Gylle.dk.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: