Ministre kræver bedre svinevelfærd i Europa

DYREVELFÆRD: I en fælles aftale med sine tyske, hollandske og svenske kollegaer kræver fødevareminister Dan Jørgensen bedre dyrevelfærd for svin. EU-Kommissionen skal på banen med ny lovgivning.

Dan Jørgensen og tre ministerkollegaer opfordrer Kommissionen til at forbedre den europæiske lovgivning for svin.

Dan Jørgensen og hans tre ministerkollegaer underskrev i går en dyrevelfærdsaftale, der opfordrer Kommissionen til at forbedre den europæiske lovgivning for svin, så den bygger på den nyeste viden.

- Svin er levende væsner, der skal behandles ordenligt. Derfor er jeg glad og stolt over, at det nu er lykkedes at samle fire progressive lande på dyrevelfærd til at blive enige om, at vi skal opfordre EU-Kommissionen til at løfte dyrevelfærden i svinestaldene, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Aftalen blev underskrevet på en stor international konference for svinevelfærd i DGI-byen med 400 deltagere, blandt andet forskere og ngo´er.

Skærpede regler for halekupering og kastration
De fire lande vil nu opfordre Kommissionen til at forbedre EU-lovgivningen ved bl.a. at lave nye regler, der reducerer antallet af halekuperede grise og stoppe brugen af kirurgisk kastration uden bedøvelse.

Dyrevelfærden i Europa skal løftes i flok, ellers ender svinene med at leve et kummerligt liv i de lande, der har de dårligste forhold. Med den nyeste viden i hånden går vi nu til Kommissionen og siger, at det skal være helt slut med kirurgisk kastration uden bedøvelse i 2018 og, at antallet af halekuperinger skal nedbringes betragteligt, siger Dan Jørgensen.

Svins velfærd på dagsordenen
Målet for de fire lande er, at få Kommissionen til at fremsætte et forslag til revision af svinedirektivet. Landene sender nu aftalen til Kommissionen og sætter svins velfærd på dagsordenen til næste Ministerrådsmøde 11. maj.

Den nye aftale konkretiserer Vught-erklæringen på svinevelfærdsområdet, som landbrugsministrene i Tyskland, Holland og Danmark underskrev sidste år. Det fælles mål i erklæringen er at arbejde for at forbedre dyrevelfærden i EU.

Dan Jørgensen indgik sidste år en historisk aftale med erhvervet og dyrevelfærdsorganisationer mfl., om at forbedre velfærden for svin, og lavede efterfølgende en handlingsplan med 22 indsatser. Konferencen er én af disse indsatser.

Læs erklæringen

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: