Socialdemokrater svigter naturen

KOMMENTAR – De fleste, som interesserer sig for natur og miljø, ved, at Venstre og den borgerlige fløj ikke leverer meget på den konto, men mange havde forventet, at Socialdemokraterne ville trække i den rigtige retning.

Fødevareminister Dan Jørgensen er som sædvanlig ude i et halvhjertet forsvar for regeringens politik, som må gøre ondt på en mand, der har sagt alt det rigtige, men må betale prisen for magten og vælge at lukke øjnene for en landbrugsproduktion, som langsomt, men sikkert tager livet af naturens mangfoldighed. Foto: Peder Størup

Af Peder Størup, naturbeskyttelse.dk

De fleste, som interesserer sig for natur og miljø, ved, at Venstre og den borgerlige fløj ikke leverer meget på den konto, men mange havde forventet, at Socialdemokraterne ville skifte kurs med overtagelsen af regeringsmagten, ikke mindst set i lyset af deres hårde kritik af den borgerlige regerings manglende beskyttelse af naturen, mens de selv sad i opposition.

Nu hvor partiet har magten, synes natur- og miljøhensyn at være lagt nederst i værktøjskassen og bliver vel først taget op igen, når partiet ikke længere har regeringsmagten, og der skal høstes grønne stemmer.

Dan Jørgensen i et halvhjertet forsvar
Aktuelt har regeringen forpasset muligheden for at hjælpe naturen. I stedet for at bruge 15 % af landbrugsstøtten til naturformål, endte det med sølle 5 – 7 % frem til 2020, hvoraf kun en lille del vil gå til reelle naturtiltag.

Fødevareminister Dan Jørgensen er som sædvanlig ude i et halvhjertet forsvar for regeringens politik, som må gøre ondt på en mand, der har sagt alt det rigtige, men må betale prisen for magten og vælge at lukke øjnene for en landbrugsproduktion, som langsomt, men sikkert tager livet af naturens mangfoldighed.

Flere svin går ud over naturen
Socialdemokraternes eneste interesse er tilsyneladende at slække på natur- og miljøbeskyttelsen, så der kan produceres flere svin – en produktion, som ikke kan undgå at gå ud over naturen, landskabet og miljøet, selv om partiet hævder, at der tages miljøhensyn.

Socialdemokraterne er godt klar over, at de har et forklaringsproblem og forsøger at give indtryk af miljøhensyn i form af tilskud til “miljørigtige” stalde, hvori der skal produceres flere grise og køer.

Realiteten er, at en øget produktion er en direkte trussel mod naturen, da foderproduktionen tager plads og fortrænger natur samt medfører en belastning af den tilbageværende natur og dens arter som følge af næringsstoffer og sprøjtegift.

Pulsen på naturens tilstand
Dansk landbrugsproduktion er en af verdens mest natur- og miljøbelastende, fordi den foregår på så lille et areal. Pulsen på naturens tilstand taler sit tydelige sprog: 90 % af naturtyperne og 39 % af arterne er i ugunstig bevaringsstatus, og denne elendige tilstand skal være stoppet senest i 2020.

Intet tyder dog på, at regeringen har viljen til det og derfor vil gå over i historien som den i egne øjne grønneste regering, men for naturen endnu en sort regeringsperiode.

Fotograf Peder Størup er kendt for plakaten med Danmarks 76 dagsommerfugle. Han driver også naturbeskyttelse.dk og skriver jævnligt på OrganicToday.dk.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: