Miljøministeren slår et slag for havet

HAVET – Miljøminister Kirsten Brosbøl opfordrede til at slå et slag for havet, da hun åbnede en temadag på Den Blå Planet om administrationen af aktiviteter til vands.

Der skal være plads til mere friluftsliv og aktiviteter.

En bred skare af interessenter mødte op til temadagen Slaget om Havet for at drøfte et nyt administrationsgrundlag, som Miljøministeriet præsenterede på dagen.

Miljøministeren bød velkommen med budskabet om, at havet rummer mange muligheder for aktiviteter og anlæg, men at der skal være en sund balance mellem miljømæssige og økonomiske hensyn:

- Som miljøminister er min vision, at et helt nyt administrationsgrundlag så vidt som muligt skal give plads til mere friluftsliv og aktiviteter, der giver vækst og arbejdspladser langs vores kyster, så længe det sker med respekt for de marine økosystemer og for den natur, som jo tilhører os alle, siger Kirsten Brosbøl.

Det nye administrationsgrundlag skal være et redskab for Kystdirektoratet, som giver helt klare rammer for, hvordan de skal behandle ansøgninger om eksempelvis lystbådehavne eller hoppeborge til vands. Samtidig får ansøgerne en hurtigere og mere gennemsigtig sagsbehandling, så de gode idéer forhåbentligt hurtigt kan realiseres.

Vi mangler en plan for havet
Der findes detaljerede beskrivelser af landområder, men der ligger ikke nogen overordnet plan for havet. Det vil miljøminister Kirsten Brosbøl gerne ændre på.

- Vi skal ikke bare kigge den anden vej, mens pladsen på havet forsvinder, uden nogen har tænkt nærmere over, hvordan pladsen bliver udnyttet. Havet må ikke ende som en losseplads, siger Kirsten Brosbøl

Administrationsgrundlaget tager hul på debatten om, hvad vi vil have i vores kystnære have. Næste år fremsætter miljøministeren en lov om maritim fysisk planlægning, der er første skridt mod en planlov for havet.

Administrationsgrundlaget sendes i høring i det nye år.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: