Flere og flere overnatter gratis i naturen

NATUR – Slå teltet op og overnat gratis i 201 skove med fri teltning. Over 140.000 personer overnattede sidste år på en af de gratis teltpladser i naturen.

Man kan slå sit telt op og overnatte gratis 201 skove.

Frisk luft, fuglefløjt og duften af bål er blot tre af hovedingredienserne, der gør overnatning i naturen til en god oplevelse. Og stadig flere har tilsyneladende fået øjnene op for, at naturen byder på et væld af oplevelser og gratis fornøjelser.

Nye tal fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at mere end 140.000 personer overnattede på en af de store lejrpladser, der findes på ministeriets naturarealer i 2015,og tallet forventes at stige til 160.000 i 2016.

Fri teltning i 25 nye skove
I dag, hvor det er Skovens Dag, bliver der åbnet for yderligere 25 statsejede skove, hvor man er velkommen til frit at sætte telt op og overnatte inden for ordningen Fri Teltning.

Det betyder også, at Miljø- og Fødevareministeriet nu råder over 201 skove med Fri Teltning. Ordningen gælder ikke for privatejede og kommunalt ejede skove.

Blandt de nye gratis overnatningsmuligheder under ordningen er Løvbakke Skov ved Herning, True Skov ved Århus, Ringe Skov på Fyn og Kelleris Hegn i Nordsjælland.

Hertil kommer 11 nye shelters, hvoraf de syv kan bookes i Nationalpark Mols Bjerge på Djursland.

Skaber nye jobs
Ifølge Københavns Universitet er friluftslivet i høj grad med til at skabe beskæftigelse og indtægter, når borgere og turister køber eksempelvis udstyr, transport og oplevelser. Sammenlagt skabte friluftslivet i 2013 cirka 28.000 fuldtidsjob og medførte et samlet forbrug på cirka 29 milliarder kroner.

www.udinaturen.dk kan man se et bredt udsnit af overnatningspladser, som Miljø- og Fødevareministeriet stiller til rådighed for alle.

 

Regler for fri teltning

 • Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
 • Man må højst slå to telte op samme sted.
 • Teltene må maks. være tre-personers telte
 • Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.
 • Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.
 • Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.
 • Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange
 • Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
 • Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne.
 • Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.

Kilde: Naturstyrelsen

 

Fakta om Miljø- og Fødevareministeriets skove

 • Man kan frit sove i sovepose i skovbunden uden at skulle have tilladelse.
 • Man kan frit telte i 201 skove uden at skulle have tilladelse. Teltene skal dog bl.a. være uden for synsvidde af drifts- og beboelsesbygninger, herunder for eksempel naboer og campingpladser samt bilveje.
 • Man kan frit telte på omkring 250 ‘Små lejrpladser’. Disse pladser er rettet mod en familie på op til 7-8 personer. På en mindre del af disse pladser er der også shelters.
 • Hvis man på forhånd har boooket, kan større grupper frit telte på omkring 150 ‘Store lejrpladser’. Her er der typisk flere shelters, bålplads og andre faciliteter med god plads til for eksempel skoler, foreninger, børneinstitutioner og organisationer, men pladserne bliver også brugt af familier og andre større grupper.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: