Hæderspris til virksomheder uden affald

AFFALD: Miljøminister Kirsten Brosbøl har lanceret prisen »Virksomheder uden affald«. Det sker for at hædre virksomheder, der gør noget særligt for at forebygge affald. Alle kan fra i dag nominere virksomheder, der er gode til at få mere ud af mindre.

Miljøminister Kirsten Brosbøl vil hædre en virksomhed, der har gjort en helt særlig indsats for at forebygge affald og dermed undgå unødigt spild af værdifulde ressourcer.

Det kan betale sig at forebygge affald. Og mange danske virksomheder har allerede lanceret nye forretningsmodeller eller ændret arbejdsgange for at mindske spild og reducere affald. For at sætte spotlight på de virksomheder, der går foran, vil miljøminister Kirsten Brosbøl uddele prisen Virksomheder uden affald. Det sker som en del af regeringens Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II, som ministeren præsenterede tidligere på måneden.

- Der er brug for et Danmark uden affald. Det er afgørende for både vores miljø og virksomhedernes konkurrenceevne at minimere spild og tænke i smartere forretningsmodeller, for der er pres på klodens ressourcer. Mange virksomheder er allerede i fuld gang, og det skal vi have sat spot på for at inspirere endnu flere til at forebygge affald, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

At forebygge affald handler om at mindske spild, reducere mængden af affald og mindske indholdet af problematiske stoffer i produkter. For eksempel ved at designe produkter med lang levetid, eller som nemt kan skilles ad, så man kan genbruge dele af dem.

Vinderen findes i april
Miljøministeren har udpeget en række ressourceambassadører, og de står for at udpege tre finalister, inden vinderen bliver kåret i april.

- Der er stort potentiale i at få flere virksomheder til at forebygge affald. I en verden, hvor der er pres på ressourcerne, er fremtidens vindere dem, der kan få mere ud af mindre. Udgifter til råvarer og forarbejdede materialer udgør mere end halvdelen af danske industrivirksomheders samlede omkostninger. Hvis virksomhederne minimerer deres spild med bare nogle få procent, betyder det gevinster i milliardklassen, siger Kirsten Brosbøl.

Alle kan nominere virksomheder på Miljøstyrelsens hjemmeside fra i dag og frem til den 7. april 2015.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: