Landbrugsjord for 165 millioner skal blive til ny natur

En økologisk landmand i færd med at stubharve sin mark.

NATUR – Regeringen vil udtage landbrugsjord for 165 mio. kroner. Arealerne skal blive til 2.500 hektar natur og må ikke pløjes op igen.

En ny tilskudsordning skal få landmænd til at vende de lavtliggende landbrugsarealer ryggen, så arealerne i stedet kan blive til ny natur, mindske CO2-udledningen fra markerne og tilbageholde kvælstof og fosfor.

Regeringen har fra 2014-2017 i forbindelse med vækstforhandlingerne afsat 165 mio. kroner. Pengene skal gå til at lave aftaler med landmænd, der vil lade ploven stå og lade markerne på kulstofrige lavbundsarealer henligge som natur.

Ny natur på 2.500 hektar
De 165 mio. kroner kan give op til 2.500 hektar ny natur, og områderne vil i høj grad også gavne biodiversiteten. Initiativet vil bidrage til at nå målene i regeringens Naturplan Danmark, som er på vej inden for kort tid.

Regeringen har på finanslovsforslaget for 2015 afsat 86 mio. kroner og dertil kommer medfinansiering fra EU, så beløbet i alt bliver 165 mio. kroner. Som noget nyt vil Naturstyrelsen aktivt opsøge lodsejere, der kunne tænkes at have jord, de gerne vil lade stå som natur. Arbejdet går i gang allerede i løbet af 2014.

Må aldrig pløjes op igen
- Nu kan vi købe større landbrugsarealer op og omlægge dem permanent til natur, så de aldrig mere bliver sprøjtet eller drænet. Det vil gavne biodiversiteten i den danske natur, og det kan give sammenhæng mellem eksisterende naturområder. Samtidig er det et initiativ, der også indgår i Naturplan Danmark, som jeg lancerer inden for kort tid, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Vi har landet en fornem grøn tilskudsordning, som er god for både klimaet og miljøet, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

- Samtidig venter der en økonomisk gulerod for de landmænd, der viser grønt sindelag og holder ploven fra magre og lavtliggende jorde. Derfor håber jeg, at rigtig mange landmænd får lyst til at gå frivillighedens grønne vej, og være med i den nye ordning, lyder det fra fødevareministeren.

Helveg: Tilskudsordning sætter nye standarder
Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, tilføjer, at regeringen med denne tilskudsordning sættter nye standarder for miljø-, natur-og klimapolitikken.

- Klimaplanen pegede på, at vi skal tænke politikkerne sammen – denne ordning er et rigtig godt eksempel på det Jeg glæder mig særligt over, at ordningen også vil sætte et varigt aftryk i landskabet og blive ved med at gavne klimaet mange år frem. Det er en rigtig god dag for både klimaet, miljøet og landbruget, siger Helveg.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: