Mere kontrol med lukkede vandboringer

Miljøministeren opruster i kampen mod sprøjtemidler i drikkevandet og vil nu skabe overblik over, hvor mange vandboringer der må lukke hvert år.

Ida Auken vil vil have styr på, hvad der er årsagen til, at så mange vandboringer må lukke.

Fremover skal samtlige af Danmarks cirka 2.500 almene vandforsyninger én gang om året indberette, hvor mange boringer de har lukket og af hvilken årsag.

- Det er ikke mange steder i verden, man kan drikke urenset grundvand fra vandhanen. Men det kan vi i Danmark. Og det skal vores børn og børnebørn også kunne. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi får et nøjagtigt billede af, hvor mange vandboringer der må lukke hvert år på grund af sprøjtemidler, siger miljøminister Ida Auken.

Det nye tiltag sker som led i miljøminister Ida Aukens bestræbelser på at sikre danskerne rent og godt drikkevand mange generationer frem. I november lancerede regeringen en ny national sprøjtemiddelstrategi, og i foråret blev en ny tilskudsordning til boringsnære beskyttelsesområder omkring vandboringer etableret.

Samlet i database
Oplysninger om lukkede vandboringer bliver samlet i en database, der samler oplysninger om drikkevandets kvalitet. Allerede til april næste år vil den første samlede status være tilgængeligt for offentligheden.

Set over en fem-årig periode er sprøjtemidlernes belastning af miljø og sundhed steget med 35 procent fra 2007 til 2011. Indberetningerne skal skabe bedre overblik over, hvor miljøbelastningerne er størst, og hvor der skal sættes ind.

- Der kan være rigtig mange grunde til, at en vandboring lukker. Nogle gange kan sprøjtemidler være årsagen, andre gange kan vandboringen være taget ud af drift, fordi vandværket ganske enkelt ikke har behov for at pumpe lige så meget vand op. Det vigtige er, vi nu får det forkromede overblik, så vi kan sætte målrettet ind, hvis vi opdager, at der er sprøjtemidler nær en drikkevandsboring, siger Ida Auken.

Fra 1. januar næste år vil vandforsyningerne kunne indberette oplysninger om status for vandboringerne til den fællesoffentlige database, Jupiter.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: