Hver syvende golfklub bruger ulovlige sprøjtegifte

Golfbanerne bruger for meget sprøjtegift, men de går i stigende grad uden om de ulovlige sprøjtegifte. Foto: Colourbox

SPRØJTEGIFT – Golfklubberne er blevet mere lovlydige. Ved den seneste kontrol havde hver syvende af de kontrollerede golfklubber ulovlige sprøjtemidler stående på hylderne.

Sprøjtemidler kan skade miljø og grundvand. Derfor skal de kun anvendes til de formål, de er godkendt til. Miljøstyrelsens seneste kontrol af 29 golfklubber indikerer, at klubberne har forstået budskabet.

Under de første kontroller i 2009 fandt Miljøstyrelsens inspektører forbudte produkter i tre ud af fire kontrollerede golfklubber.

Kontrollen i 2013 viser, at det nu er én ud af syv klubber, der ikke følger reglerne. Overtrædelsesprocenten er derfor faldet fra 70 procent i 2009 til 14 procent i 2013. I år har Miljøstyrelsen besøgt 29 golfklubber og givet påbud i fire tilfælde.

- Kontrollen viser, at de fleste golfklubber har forstået budskabet om, at man kun må bruge godkendte sprøjtegifte til golfbaner. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, at flere og flere klubber følger reglerne, men kontrollen vil fortsætte med at vende tilbage og jævnligt inspicere klubberne, fastslår miljøminister Ida Auken.

Forkert brug af gift
Formålet med Miljøstyrelsens kontroller er at sikre, at det omkringliggende miljø og grundvandet bliver påvirket mindst muligt ved anvendelsen af sprøjtemidler på golfbaner.

Ved kontrollen i 2013 fandt Miljøstyrelsen f.eks. produkter, som kun må anvendes til ukrudtsbekæmpelse på kornmarker. Hvis sådan et produkt bliver anvendt på en golfbanes græstæppe, kan risikoen for sundhed, miljø og grundvand være helt anderledes end ved den godkendte anvendelse i korn.

De golfklubber, som ved kontrollen havde forbudte produkter stående, har fået påbud om at bortskaffe dem på lovlig vis.

Kontrol med mængden
- Golfklubberne skal fortsat have mulighed for at skabe baner af god kvalitet, men det må ikke ske på bekostning af natur og grundvand. Derfor vil vi kontrollere, at golfklubberne ikke bruger større mængder sprøjtegifte end nødvendigt. Fra 2013 har vi fastsat et loft for, hvor meget golfbanernes forbrug af ukrudtsmidler må belaste miljøet. Og fremadrettet kontrollerer Miljøstyrelsen, at dette loft ikke bliver overskredet, siger Ida Auken.

For at kontrollere at golfbanerne overholder reglerne om belastningslofter for sprøjtemidler, skal alle golfbaner fra marts 2014 indberette deres årlige forbrug af sprøjtemidler til Miljøstyrelsen.

Golfklubberne kan hente information om, hvilke sprøjtemidler de må bruge på Miljøstyrelsens hjemmeside og via Dansk Golf Union.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: