Massivt flertal ønsker bedre vilkår for slagtekyllinger

LANDBRUG – Fire ud af fem vil have bedre dyrevelfærd for slagtekyllinger, viser ny spørgeundersøgelse. Den massive opbakning vækker glæde hos Dyrenes Beskyttelse.

Landbruget producerede 125 millioner slagtekyllinger sidste år. De fleste er industri-kyllinger. Kun få procent er firlandskyllinger eller økologiske kyllinger, som har bedre forhold. Foto: Colourbox

Kyllinger, der opfedes så hurtigt, at knoglerne ikke kan følge med, og den stærke vækst derfor resulterer lemlæstelser og brækkede ben, før de efter kun 34 dage  sendes på slagteriet, skal være slut.

En ny spørgeundersøgelse om kyllingers velfærd viser, at danske forbrugere vil have bedre vilkår for de danske slagtekyllinger, og den massive opbakning vækker glæde hos Dyrenes Beskyttelse.

- Vi er meget glade for danskernes opbakning til slagtekyllingernes velfærd, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

- Det er ekstremt dårlige forhold, som mange millioner industrikyllinger lever under i de danske stalde. Danske forbrugere sagde fra over for dårlig dyrevelfærd, da de vendte tomlen ned til buræggene, og jeg håber meget, at den samme udvikling nu vil ske med industrikyllingerne, understreger hun.

LÆS OGSÅ: Industri-kyllinger vokser hurtigere end nogensinde

Kun to procent har bedre forhold
For lidt plads, gangbesvær, manglende adgang til det fri og enorme flokke på op mod 50.000 individer er nogle af de mange problemer med dyrevelfærd, som danske industrikyllinger lider under.

Det får nu et stort flertal af forbrugerne til at sige fra og kræve ordentlige forhold for dyrene.

Analysevirksomheden Epinion har undersøgt danskernes holdning til slagtekyllinger, og undersøgelsen viser, at når man oplyser danskerne om de forhold, som danske kyllinger går under, så mener fire ud af fem, at kyllinger skal have bedre forhold, end de har i dag.

Sidste år producerede danske landmænd mere end 125 millioner slagtekyllinger, og slagtekyllinger er dermed det landbrugsdyr, der produceres flest af herhjemme. Det anslås, at det kun er to procent af slagtekyllingerne i Danmark, der er såkaldte frikyllinger, og dermed har bedre vilkår, oplyser Dyrenes Beskyttelse.

Det betyder, at over 120 millioner kyllinger sidste år led under de mange velfærdsproblemer i den industrielle kyllingeproduktion.

Kyllinge-industrien er ikke gangbar

Ifølge Dyrenes Beskyttelse døjer den intensive kyllingeindustri særligt med, at man har for mange dyr på lidt plads uden adgang til det fri, og at kyllingerne er avlet til at tage meget hurtigere på i vægt, end deres krop kan holde til.

72 procent af befolkningen er ifølge Epinion-undersøgelsen enige i, at kyllingerne har for lidt plads, ligesom 75 procent mener, at kyllingerne skal have adgang til det fri.

Ifølge Britta Riis fra Dyrenes Beskyttelse, er der »ikke et gram af dyrevelfærd i den industrielle kyllingeproduktion«.

- Kyllingerne lever hele deres liv i store haller, hvor de ikke har mulighed for at komme ud, og hvor de bogstavligt talt står oven i hinanden. De er avlet til at vokse så hurtigt, at hverken deres ben eller indre organer kan følge med, fortæller Britta Riis.

Epinion-undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af de indkøbsansvarlige vil være villige til at betale mere for en kylling, der har haft adgang til det fri.

FAKTA: Uddrag af undersøgelsen

 • Undersøgelsen er udarbejdet af Epinion for Dyrenes Beskyttelse på baggrund af i alt 1.005 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel. Interviewene er gennemført i perioden 6. juli – 11. juli 2018.
 • I alt 80 % af de adspurgte svarer, at kyllinger i nogen (28 %) eller i høj grad (52 %) skal have bedre forhold, end de har i dag. Kun 8 % svarer i lav grad (5 %) eller slet ikke (3 %). 12 % ved ikke, hvad de skal svare.
 • Industrikyllinger går 20 sammen på 1 m2, fra de er daggamle, til de er slagteklare og vejer omkring 2 kg pr. kylling. 72 % mener, at det er for lidt plads. 9 % mener, det er tilpas plads. 2 % mener, det er for meget plads. 17 % ved ikke, hvad de skal svare.
 • Mere end 3 ud af 4 konventionelle slagtekyllinger kan ikke gå normalt, blandt andet fordi de vokser meget hurtigt med henblik på at gøre produktionen billigere og mere effektiv. 22 % svarer, at det er i lav grad acceptabelt, mens hele 52 % svarer, at det slet ikke er acceptabelt.
 • En industrikylling lever indenfor i store haller hele livet. 75 % af de adspurgte svarer, at kyllinger i høj grad (47 %) eller i nogen grad (28 %) bør have adgang til det fri. Kun 12 % svarer i lav grad (8 %) eller slet ikke (4 %). 13 % ved ikke, hvad de skal svare.
 • Industrikyllinger går ofte i flokke op til 40.000 sammen i en kyllingestald for at gøre produktionen billigere og mere effektiv. 61 % af de adspurgte er helt enig (42 %) eller delvist enig (19 %) i, at antallet af kyllinger, der er samlet i én kyllingestald, er for højt. Kun 7 % er helt uenig (3 %) eller delvist uenig (4 %). 17 % ved ikke, hvad de skal svare.

FAKTA: Problemer i den industrielle kyllingeproduktion

 • Dansk landbrug producerede mere end 125 mio. kyllinger sidste år . Kun 1-2 pct. er frikyllinger. Resten er industrikyllinger
 •  Mere end 20 mio. kyllinger eksporteres levende hvert år til slagtning i udlandet
 •  Over 3 mio. kyllinger dør tidligt hvert år
 •  Mere end 3 ud af 4 kyllinger kan ikke gå normalt op til slagtetidspunktet
 • Over 5 mio. kyllinger har alvorlige gangproblemer
 •  Mindst 270.000 slagtekyllinger dør om året på vej til slagteriet
 •  Der er typisk 40.000 kyllinger i en flok
 •  En industrikylling på 2 kg har 0,05 m2 plads
 •  Kyllingen når sin slagtevægt på ca. 2 kg på under 35 dage, 3 dage hurtigere end for 10 år siden
 •  Kyllinger går i strøelse, men der muges ikke ud i produktionsperioden, så kyllingen går i det samme møg hele sit liv
 •  Den kan udvikle ’træbryst’ pga. hurtig vækst
 •  Kunstigt lys gør, at den kun sover 6 timer fordelt på et døgn
 •  Den har ikke adgang til det fri

Kilde: Dyrenes Beskyttelse

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: