Løkke ruller den grønne omstilling tilbage

POLITIK – Regeringen har tilsyneladende brug for at lære, at grønne krav ikke er en klods om benet, men tværtimod giver mulighed for at opbygge nye danske styrkepositioner, lyder det fra Det Økologiske Råd, som savner grønne ambitioner i statsministerens åbningstale.

- Regeringen trænger til at lære, at grønne krav ikke er en klods om benet, men tværtimod en mulighed for at opbygge nye danske styrkepositioner, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd. Foto: Colourbox

Der var ikke mange grønne nuancer i statsministerens åbningstale, da Folketinget i sidste uge tog hul på et nyt folketingsår.

Lars Løkke Rasmussen nævnte kun meget sporadisk klima- og miljøpolitik i sin åbningstale – og mest som noget, der skal skubbes i baggrunden, fordi det hæmmer væksten, siger Christian Ege, sekretariatsleder i miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

- Man skal lede længe for at finde grøn politik i statsministerens åbningstale. Ifølge regeringen må vi ikke stille skrappere krav til virksomhederne end tyskerne eller svenskerne gør. Landbruget skal have lov til at gøde mere. Og vi må for alt i verden ikke overimplementere EU-regler. Men landbruget er netop en af de eneste sektorer, hvor vi i dag stiller skrappere krav på nogle punkter, og det har vi en rigtig god grund til, siger Christian Ege.

Ingen overimplementering
Han gør opmærksom på, at Danmark har en langt større andel af vores areal under plov og samtidig et sårbart vandmiljø.

- Derfor kan vores søer og vandløb ikke tåle, at det enkelte landbrug forurener ligeså meget, som man gør i visse andre lande. Det er netop det, der afspejles i EU’s vandrammedirektiv, som kræver, at vi skal opnå en »god økologisk vandkvalitet«. Vi kan ikke både opfylde dette og have et intensivt husdyrbrug, medmindre vi stiller krav til en effektiv udnyttelse af gødningen, mener han.

- Som både forskerne og Det Økonomiske Råds overvismand gør opmærksom på, så er der ingen overimplementering af EU-regler for landbrug og miljø i Danmark. Tværtimod er vi bagud med at leve op til EU’s regler. Regeringens filosofi svarer til at sige, at der skal stilles de samme krav til en fabrik, som sender sit spildevand ud i Furesøen, som den, der sender det ud i Vesterhavet, forklarer Christian Ege.

Billigere at forurene
Statsministeren har bebudet, at regeringen vil fjerne NOx-afgiften – altså afgiften på forurening med kvælstofoxider, som skader både miljøet og menneskers sundhed. Og det selv om den danske NOx-afgift er lavere end den svenske.

Forskellen er, at man i Sverige betaler provenuet fra afgiften tilbage til virksomheder – på en måde, så de stadig har en tilskyndelse til at mindske deres forurening.

Grøn teknologi boomer
Løkke-regeringen vil derimod helt fjerne afgiften og dermed også fjerne virksomhedernes tilskyndelse til at sænke forureningen. Det vil samtidig trække tæppet væk under de virksomheder, som lever af at producere udstyr til reduktion af NOx-forureningen, mener Det Økologiske Råd.

Rådet opfordrer i stedet regeringen til at gå i dialog med Danmarks grønne virksomheder. Grønne teknologier er i dag en af vores største eksportartikler.

Alene eksporten af grønne energiteknologier udgjorde sidste år 74 milliarder kroner – en stigning på 10,7 procent i forhold til året før. Den samlede vareeksport steg derimod kun med 0,6 pct. i 2014.

- Regeringen trænger til at lære, at grønne krav ikke er en klods om benet, men tværtimod en mulighed for at opbygge nye danske styrkepositioner, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: