Natur og økologi får del i landbrugsstøtten

LANDBRUGSSTØTTE – Regeringen har besluttet af flytte over to milliarder kroner fra EU’s direkte landbrugsstøtte til en grøn omstilling af landbruget over de næste fem år.

Syv procent af den direkte landbrugsstøtte skal fremover gå til natur, miljø og økologi.

Frem til 2019 flyttes over 2 milliarder kroner fra den direkte landbrugsstøtte på 7,2 milliarder kroner til at fremme nye miljøteknologier, økologi og en moderne udvikling af landbruget.

Fem procent af den direkte landbrugsstøtte overføres til landdistriktsprogrammet i 2016. Tallet stiger til seks procent i 2017 og til syv procent om året i 2018-2020.

Dan J: Høje ambitioner
- Regeringen har høje ambitioner for miljø, økologi, natur og dyrevelfærd, men skal landbruget udvikles i en mere bæredygtig retning, skal det samtidig foregå i et tempo, hvor landmændene kan være med. Det handler om at finde en balance, hvor vi skubber på – uden at vælte erhvervet, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Omfordelingen af de mange milliarder betyder, at en gennemsnitlig landmand det første år vil få 14.000 kroner mindre i direkte støtte, men pengene skal fortsat arbejde for erhvervet, forsikrer fødevareministeren.

- Vi tager ikke pengene fra landbruget, men sørger for landbrugsstøtten i højere grad målrettes, så produktion og miljøhensyn går hånd i hånd. Jeg er sikker på, at landbruget hellere havde set, at vi ikke benyttede os af muligheden, og at de grønne organisationer ville ønske, at vi var gået længere. Dog er jeg sikker på, at vi er landet på det rette niveau, understreger Dan Jørgensen.

Radikal tilfredshed
En moderne og balanceret omstilling med fokus på natur og miljø siger en glad Andreas Steenberg, fødevareordfører for Radikale Venstre.

- Radikale Venstre er tilfredse med, at der flyttes penge fra generel landbrugsstøtte til fokuseret støtte til grøn vækst på over 2 mia. kroner. Vi har lyttet til de anbefalinger Natur- og Landbrugs kommissionen kom med, hvor de netop påpegede, at vækst i landbruget og natur og miljø kan gå hånd i hånd. Ved at investere i ny teknologi kan man eksempelvis både få flere dyreenheder i landbruget, samtidig med at man skåner natur og miljø mere. Nu har vi over 2 mia. kroner at udvikle for, og vi vil den kommende tid lytte til både de grønne organisationer og landbruget for at få deres input til, hvordan pengene investeres bedst, siger Andreas Steenberg.

I løbet af efteråret bliver det fastlagt, hvordan midlerne skal bruges.

Bedre balance
- Med denne omlægning af landbrugsstøtten tager vi de første skridt på vejen til en moderne omstilling af landbruget, så der kan blive større balance med natur og miljø. Vi skal have en målrettet regulering, så sårbare jorde, vandmiljø og biodiversitet kan tilgodeses, samtidig med at det bliver muligt at producere mere på de robuste jorde. Derfor er der brug for midler til målrettede indsatser, og jeg håber den trinvise stigning i den grønne omstilling kan fortsættes, så vi gradvist kan opnå et miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt landbrug og fremgang i naturens tilstand, siger Lone Loklindt, Radikale Venstres miljøordfører og formand for Folketingets miljøudvalg.

Også miljøminister Kirsten Brosbøl er meget tilfreds.

- Vi trækker nu landbrugsstøtten i en grønnere retning til gavn for vores natur og miljø. Det er en ambitiøs beslutning, der giver mulighed for en grøn omstilling af dansk landbrug via investeringer i for eksempel miljøteknologi, mere natur og et renere miljø, siger miljøministeren.

DN: Hellere alle 15 procent
Danmarks Naturfredningsforening havde anbefalet, at regeringen flyttede 15 procent af landbrugsstøtten, som EU’s landbrugspolitik giver mulighed for, men siger, at døren nu er åbnet for at skabe mere økologi, mere natur og dermed en grøn omstilling af landbruget ved at udnytte fleksibiliteten i EU’s landbrugsstøtte.

- Det glæder os i Danmarks Naturfredningsforening, at regeringen har vist vilje til at udnytte denne fleksibilitet i ordningen, og på den måde skabe grundlaget for en rigere natur, for mere økologi og dermed fremme af en grøn omstilling. Det viser os, at regeringen anerkender, at vores natur og miljø har brug for hjælp, siger foreningens præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi havde gerne set, at regeringen havde valgt at overføre de 15 procent, som aftalen med EU giver mulighed for. Nu er aftalen landet på mellem fem og syv procent over de næste fem år, og det er ikke i sig selv nok til at finansiere de vand- og naturplaner, klimaplan og mål for biodiversiteten, som Danmark internationalt er forpligtet til at leve op til. Og det rækker heller ikke til den grønne omstilling af vores landbrug, som der så skrigende er behov for. Derfor forventer vi, at der bliver en supplerende finansiering heraf, for eksempel ved at forhøje overførslen på sigt, og ved at finde pengene i de årlige finanslovsforhandlinger. Men vi glæder os over at se en beslutning fra regeringen, som fremmer grøn omstilling frem for vækst, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: