Alternativet: Klimasyndere skal stilles til ansvar

KLIMA – Vi har kun én Jordklode og klimaforandringerne rammer os alle. En international klimadomstol skal derfor kunne stille klimasyndere til ansvar, foreslår Alternativet. Både virksomheder og nationer må påtage sig et ansvar.

Malawi har de seneste år været ramt af både oversvømmelser og af ekstrem tørke. Klimaforandringerne, der hovedsageligt er skabt af verdens rigeste lande, gør disse vejrudsving hyppigere. Foto: Folkekirkens Nødhjælp

KOMMENTAR
Af Christian Poll, klimaordfører for Alternativet

Når et firma eller en stat skader kloden, skader de os alle. Og det skal de kunne straffes for. Befolkninger verden over, der bliver ramt af klimakrisen, skal derfor have mulighed for at hive lande og virksomheder for en international klimadomstol.

Når jorden ikke længere kan dyrkes eller vandet er fordampet, når klimabelastningen har umuliggjort leveværdige liv, skal de ansvarlige firmaer eller lande stilles til ansvar og dømmes for det.

Vi kender allerede Den Internationale Domstol, der straffer krigsforbrydere, men hvad med dem, der negligerer – eller direkte bidrager til – klimakatastrofen? De forvolder mindst lige så stor skade og sætter hele menneskehedens fundamentale rettigheder over styr. Ikke bare for nuværende generationer, men også for fremtidige. Hvis vi som internationalt samfund ikke skifter kurs på klimaområdet, vil konsekvenserne for fremtidige generationer være uoverskuelige.

Klimaforandringerne kommer i forvejen de fattigste og mest sårbare hårdest: Dem, der ikke har det historiske ansvar for at have skabt dem og samtidig dem, der har mindst mulighed for at kunne løse dem. Det er der ingen retfærdighed i.

Det rige Vesten bærer et særligt ansvar
Derfor bør vi etablere en international klimadomstol, hvor verdens borgere kan søge klimaretfærdighed mod firmaer og lande, der enten har bidraget ekstraordinært til klimaforandringerne – som store multinationale olieselskaber – eller ikke har handlet i tide, som det er tilfældet med en række af de helt store nationer på den internationale scene.

Og ja, her kigger vi især på jer, USA, Rusland og Kina. For klimadomstolen skal have et princip om fælles, men differentieret ansvar, hvilket betyder, at det er dem, der kan, der skal gøre mest.

Vi har brug for en international juridisk instans, der på tværs af landegrænser kan sikre, at dem, der er med til forværre klimakrisen og ikke gør, hvad de kan for at bremse den, kan holdes ansvarlige og sanktioneres.

I Danmark skal vi ikke vide os for sikre, vi risikerer nemlig selv at blive trukket for en sådan domstol, hvis ikke vi stepper vores klimagame op. Hvis vi i Danmark skulle efterleve Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning, inden den får fatale konsekvenser, ville det – udover en massiv og hurtig omstilling til 100 procent vedvarende energi – også kræve, at vi med det samme lukkede ned for jagten på ny olie og gas i Nordsøen, mens vi lavede afviklingsplaner for den eksisterende fossile produktion.

Grøn omstilling af transport og landbrug
Det ville kræve en grøn omstilling af vores transport og af vores landbrug. Spørgsmålet er ikke længere, om vi gør ”noget” for at løse problemerne, men om vi gør nok. Det gør vi ikke lige nu. Danmark har som et rigt land og med et af verdens højeste CO2-aftryk per indbygger et særligt klimaansvar.

Vi er et af de lande, der både bør og kan gå forrest, og på rejsen mod et bæredygtigt Danmark inspirere andre lande til at følge trop. Vi skal bruge alle vores ressourcer på, at andre lande ikke mister deres, og hvis ikke vi gør det, bør vi kunne stilles til ansvar.

For os er der ingen forskel på at begå forbrydelser mod verdens borgerne med våben, eller ved ikke at gøre noget mod klimaforandringer. Brud på retten til rent vand, ren luft, ren jord, ren energi og muligheden for at brødføde folk skal mødes med handling og retfærdighed, ikke med tavshed.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: