Ladestandere på vej til elbilerne

ELBILER – En udbudsrunde skal gøre det muligt at sætte landestandere til elbiler op ved rastepladserne. I første omgang bliver det uden afgift til staten.

Nye ladestandere skal gøre det muligt for elbilerne at tanke op undervejs.

De lykkelige ejere af elbiler kan ånde lettet op. Regeringen er på vej med et initiativ, der skal sikre nye ladestandere langs vejene, så bilerne kan lade op undervejs fra Skagen til København.

Transportminister Pia Olsen Dyhr og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har i dag sagt god for en anbefaling fra Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Energistyrelsen om at forberede et udbud, der skal gøre det muligt at sætte ladestandere til elbiler op på det overordnede vejnet.

Udbuddet skal sikre ladestandere til elbiler i takt med behovet ved alle de bemandede rastepladser på statsvejnettet, og dermed medføre en markant forbedring af elbilernes muligheder for at tanke op.

Uden afgift til staten
Udbuddet blive udformet på favorable vilkår, så operatørerne ikke skal betale afgift for at have ladestanderne stående på Vejdirektoratets rastepladser, før der er et forretningsmæssigt grundlag for det, oplyser klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

- Det er en højt prioriteret sag for regeringen at skabe optimale muligheder for elbiler herhjemme. Vi har et langsigtet mål om at gøre os uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. Og for at det kan realiseres, må vi komme i gang med omstillingen til alternative drivmidler i trafikken og på motorvejsnettet, siger Martin Lidegaard.

Del af handlingsplan
Udbuddet af ladestandere til elbiler er blot ét af elementer i en fælles handlingsplan, som Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Energistyrelsen har udarbejdet, og som nu er blevet tiltrådt af de to ministre.

Handlingsplanen beskriver mulighederne for på sigt at skabe en infrastruktur på motorvejsnettet, der giver optimale muligheder for flere forskellige former for køretøjer med alternative drivmidler, herunder både elbiler og biler der kører på gas og brint.

På tværs af Danmark i elbil, gasbil og brintbil
- Vi har tiltrådt handlingsplanen med stor tilfredshed. Den viser, hvordan vi i de kommende år kan udvikle en sammenhængende infrastruktur, der gør det muligt for bilisterne at tanke med jævne mellemrum og komme på tværs af Danmark i elbil, gasbil og på sigt brintbil, siger transportminister Pia Olsen Dyhr.

-En sådan udvikling vil gøre disse biler langt mere attraktive i forbrugernes øjne og dermed forhåbentlig også føre til miljømæssige forbedringer, siger hun.

Handlingsplan anbefaler, at man i første omgang lægger ud med et udbud på ladestandere til elbiler, fordi der er flere elbiler end biler, der kører på gas. Men med tiden skal der også være mulighed for at tanke gas og senere brint, fremgår det af handlingsplanen med navnet ,Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet,.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: