Lad os få lov til at sælge slagtede kylllinger

HAVEHØNS – Fødevarestyrelsen blokerer for salg af danske kyllinger på usagligt grundlag, skriver talsmanden for hobbyavlerne i Dansk Fjerkræ Forum.

Hvis jeg som hobbyavler vil sælge en grydeklar slagtet kylling, så må jeg ikke! Men dyrlægekontrollerede kyllinger, man ved, er inficeret med ESBL, og som skønsmæssigt slår otte mennesker ihjel årligt i Danmark, må gerne sælges.

Man kan sagtens helt lovligt sælge slagtet fjerkræ fra sin egen besætning, uden at en dyrlæge har tjekket dem. Det sker, hvis man er autoriseret til stalddørssalg af slagtet fjerkræ, og det er forholdsvis ukompliceret.

Det betyder, at man må sælge et lille antal (500 stk) slagtet fjerkræ fra sin ejendom til slutbrugeren.

Indvolde må ikke fjernes
Fjerkræet skal være opdrættet på ejendommen, og det er unødvendigt med dyrlægekontrol af det. Men forudsætningen er, at fjerkræet ikke er åbnet. Det vil sige, at indvoldene ikke er pillet ud. Derimod må fjerkræet gerne være plukket fri for fjer.

Argumentet for, at indvoldene ikke må være pillet ud, er, at det er købers garanti for, at dyret ikke fejler noget. Hvordan det skulle kunne ses på indvoldene, ved jeg ikke, og det er i hvert fald ikke nogen garanti for, at der ikke er bakterier i dyrene.

DR’s Kontant har for nylig påvist, at både danske og udenlandske kyllinger i høj grad har ESBL-bakterier, men de er jo slagtet og dyrlægekontrolleret? Ifølge Fødevarestyrelsen så burde det jo ikke kunne ske?

Jeg tror snarere, at det er for at sætte en begrænsning på dette salg. Det vil altid være nemmere at sælge en kylling eller and uden indvolde end en med. Men sådan er reglerne altså. Samme regler gælder i øvrigt for kaniner og opdrættet fjervildt (gråænder, fasaner etc.) De må også sælges slagtet uden dyrlægekontrol, men kun hvis de er uåbnede.

Særlige regler for jægere
Det ulogiske kommer, når man ser på, hvad jægere må. De må nemlig gerne sælge både harer, fasaner og gråænder, der er afhudede, plukkede og rensede. Jægere må altså gerne tage indvoldene ud på de dyr, de skyder, og derefter sælge dyret. Helt uden autorisation i øvrigt. (Autorisationen kommer som følge af jagttegn) Samme antal som ved stalddørssalg. Her er slet ingen dyrlægekontrol indblandet.

Hermed falder argumentet om, at forbrugeren skal kunne se indvoldene, fuldstændig væk.

Skov- og Naturstyrelsen regner med, at ca. halvdelen af de fasaner og gråænder, som nedlægges i Danmark, stammer fra opdrættede fugle. Så man må ikke tage en opdrættet gråand, slagte den og tage indvoldene ud og sælge.

Man må derimod gerne tage den samme gråand, sætte den ud i en sø, skyde den, og må man gerne sælge den lige til at putte i ovnen.

Vores påstand er at ved at åbne op for at små hobbyavlere får lov til at sælge grydeklare kyllinger, så vil vi både få en bedre fødevaresikkerhed med mindre dødsfald som følge af ESBL-bakterier og bedre dyrevelfærd, da de opdrættede kyllinger ved hobbyavlere har det langt bedre end de kyllinger, som går i staldene hos store intensive fjerkræproducenter.

Som det er nu, og som DR’s Kontant har påvist, er der der overhovedet ikke nogen logik i Fødevarestyrelsens blokering for salg af slagtet fjerkræ fra små hobbybesætninger.

Lad os derfor få lov til at sælge slagtet fjerkræ på samme vilkår som jægerne.

Finn Jensen er talsmand for Dansk Fjerkræ Forum.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: